java/sql-vyuka/web/hlavni.js
2013-04-07 Oprava: Obecné ECMAScriptové nahrazování řetězců.
2012-05-24 Lepší odsazení JavaScriptu (tabulátory).
2009-12-19 Přidána funkce pro dynamické načítání javascriptu.
2009-08-24 úprava formátování.
2009-08-05 Po kliknutí na logo se zobrazí uvítací stránka v průvodci.
2009-08-04 Historie – lepší implementace. Fungují javascriptová tlačítka. Nefungují tlačítka v prohlížeči.
2009-08-04 Přechod na vykání uživateli.
2009-07-27 Uživatel může kliknout myší na SQL kód v historii a načíst si ho – nemusí ho opisovat nebo kopírovat.
2009-07-26 Podpora vnitřních odkazů v průvodci.
2009-07-26 Uživatel může kliknout myší na SQL kód v průvodci a snadno si ho překopírovat do vstupního pole (aby nemusel opisovat příklady).
2009-07-21 Drobnost: XHTML validita v AJAXu.
2009-07-21 Ikonka stránky pro prohlížeč.
2009-07-14 Svislý posuvník pro nápovědní pole.
2009-07-14 Model databáze: javascript, css a obrázky pro zobrazování stromové struktury.
2009-07-07 Oprava JavaScriptu: přizpůsobení validnímu XHTML (id místo name u formulářů).
2009-06-13 Oprava: SQL příkaz se správně načítá z URL, i když obsahuje křížek #.
2009-06-03 Odstranění experimentální historie.
2009-06-03 Experimentální implementace historie – fungují tlačítka zpět a vpřed v prohlížeči i v aplikaci (v navigační liště), ale nepracuje úplně správně.
2009-06-03 Do URL se ukládá SQL příkaz a pozice v průvodci – při načtení stránky se z URL načtou.
2009-06-02 Do URL (za #) ukládáme aktuální SQL příkaz → uživatel si může zkopírovat URL a obnovit si jinde stav aplikace.
2009-06-02 Průvodce: JavaScript, HTML, CSS.
2009-05-31 Přechod ze servletu na JSP – přidání JSPX.
2009-05-30 JavaScript: lokalizace a zjednodušení.
2009-05-30 Stavová hláška pro načítání historie.
2009-05-30 Přidání stavového řádku – zobrazuje se v něm hláška o probíhajícím SQL dotazu.
2009-05-30 JavaScript: zjednodušení funkcí + zobrazování hlášky o probíhajícím SQL dotazu (hodí se u těch, které trvají dlouho).
2009-05-29 Propojení javascriptu a servletu.
2009-05-28 Servlet pro zpracování AJAXových požadavků.
2009-05-28 HTML → JSP: Přechod k aplikaci.