úprava formátování.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Mon Aug 24 01:48:00 2009 +0200 (2009-08-24)
changeset 7035080c0f610e
parent 69 7f6193e5fef3
child 71 880162b55145
úprava formátování.
java/sql-vyuka/web/hlavni.js
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Wed Aug 12 00:20:01 2009 +0200
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Mon Aug 24 01:48:00 2009 +0200
   1.3 @@ -11,12 +11,12 @@
   1.4  */
   1.5 function getXmlHttpRequestObject() {
   1.6   if (window.XMLHttpRequest) {
   1.7 -    return new XMLHttpRequest();
   1.8 +	return new XMLHttpRequest();
   1.9   } else if(window.ActiveXObject) {
  1.10 -    return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  1.11 +	return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  1.12   } else {
  1.13 -    alert(document.getElementById('lokalizace').nepodporovany.value);
  1.14 -    return null;
  1.15 +	alert(document.getElementById('lokalizace').nepodporovany.value);
  1.16 +	return null;
  1.17   }
  1.18 }
  1.19 
  1.20 @@ -41,11 +41,11 @@
  1.21  **/
  1.22 function zobraz(text, kde) {
  1.23   if (kde == vstupniPole) {
  1.24 -    document.getElementById('aplikace').vstupniPole.value = vratEntity(text);
  1.25 +	document.getElementById('aplikace').vstupniPole.value = vratEntity(text);
  1.26   } else if (kde == stavovePole) {
  1.27 -    document.getElementById('aplikace').stavovePole.value = vratEntity(text);
  1.28 +	document.getElementById('aplikace').stavovePole.value = vratEntity(text);
  1.29   } else {
  1.30 -    document.getElementById(kde).innerHTML = text + '<p>&nbsp;<!-- Šťastné hackování ;-) --></p>';
  1.31 +	document.getElementById(kde).innerHTML = text + '<p>&nbsp;<!-- Šťastné hackování ;-) --></p>';
  1.32   }
  1.33 }
  1.34 
  1.35 @@ -53,15 +53,15 @@
  1.36 /** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
  1.37 function ajaxVykonatSQL() {
  1.38   if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  1.39 -    zobraz(document.getElementById('lokalizace').probihaSQL.value, stavovePole);
  1.40 -    ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(getSQL()), true);
  1.41 -    ajax.onreadystatechange = function() {
  1.42 -      if (ajax.readyState == 4) {
  1.43 -        zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  1.44 -        zobraz('', stavovePole);
  1.45 -      }
  1.46 -    };
  1.47 -    ajax.send(null);
  1.48 +	zobraz(document.getElementById('lokalizace').probihaSQL.value, stavovePole);
  1.49 +	ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(getSQL()), true);
  1.50 +	ajax.onreadystatechange = function() {
  1.51 +	  if (ajax.readyState == 4) {
  1.52 +		zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  1.53 +		zobraz('', stavovePole);
  1.54 +	  }
  1.55 +	};
  1.56 +	ajax.send(null);
  1.57   }
  1.58   ulozURL();
  1.59 }
  1.60 @@ -70,16 +70,16 @@
  1.61 /** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
  1.62 function ajaxZobrazitHistorii() {
  1.63   if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  1.64 -    zobraz(document.getElementById('lokalizace').probihaHistorie.value, stavovePole);
  1.65 -    ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=historie', true);
  1.66 -    ajax.onreadystatechange = function() {
  1.67 -      if (ajax.readyState == 4) {
  1.68 -        zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  1.69 -        zobraz('', stavovePole);
  1.70 -        aktivujHistorii();
  1.71 -      }
  1.72 -    };
  1.73 -    ajax.send(null);
  1.74 +	zobraz(document.getElementById('lokalizace').probihaHistorie.value, stavovePole);
  1.75 +	ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=historie', true);
  1.76 +	ajax.onreadystatechange = function() {
  1.77 +	  if (ajax.readyState == 4) {
  1.78 +		zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  1.79 +		zobraz('', stavovePole);
  1.80 +		aktivujHistorii();
  1.81 +	  }
  1.82 +	};
  1.83 +	ajax.send(null);
  1.84   }
  1.85 }
  1.86 
  1.87 @@ -93,19 +93,19 @@
  1.88 
  1.89 function ajaxPruvodceZpet() {
  1.90   try {
  1.91 -    window.back();
  1.92 -    nactiURL();
  1.93 +	window.back();
  1.94 +	nactiURL();
  1.95   } catch (e) {
  1.96 -    // není historie
  1.97 +  // není historie
  1.98   }
  1.99 }
  1.100 
  1.101 function ajaxPruvodceVpred() {
  1.102   try {
  1.103 -    window.forward();
  1.104 -    nactiURL();
  1.105 +	window.forward();
  1.106 +	nactiURL();
  1.107   } catch (e) {
  1.108 -    // není historie
  1.109 +  // není historie
  1.110   }
  1.111 }
  1.112 
  1.113 @@ -124,24 +124,24 @@
  1.114 
  1.115 function ajaxPruvodceNaviguj(akcePruvodce, id, kod) {
  1.116   if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  1.117 -    ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=napoveda&pruvodce=' + encodeURIComponent(akcePruvodce) + '&idPruvodce=' + encodeURIComponent(id) + '&kodPruvodce=' + encodeURIComponent(kod), true);
  1.118 -    ajax.onreadystatechange = function() {
  1.119 -      if (ajax.readyState == 4) {
  1.120 -        zobraz(ajax.responseText, napovedniPole);
  1.121 -        /** Uložíme si do paměti ID aktuální stránky */
  1.122 -        if (document.getElementById('pruvodceData')) {
  1.123 -          pruvodceAktualniId = document.getElementById('pruvodceData').id.value;
  1.124 -        } else {
  1.125 -          pruvodceAktualniId = 0;
  1.126 -        }
  1.127 -        /** Změníme URL v prohlížeči */
  1.128 -        urlOdkaz['pruvodce'] = 'pruvodce=' + encodeURIComponent(pruvodceAktualniId);
  1.129 -        ulozURL();
  1.130 -        sestavStromy();
  1.131 -        aktivujPruvodce();
  1.132 -      }
  1.133 -    };
  1.134 -    ajax.send(null);
  1.135 +	ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=napoveda&pruvodce=' + encodeURIComponent(akcePruvodce) + '&idPruvodce=' + encodeURIComponent(id) + '&kodPruvodce=' + encodeURIComponent(kod), true);
  1.136 +	ajax.onreadystatechange = function() {
  1.137 +	  if (ajax.readyState == 4) {
  1.138 +		zobraz(ajax.responseText, napovedniPole);
  1.139 +		/** Uložíme si do paměti ID aktuální stránky */
  1.140 +		if (document.getElementById('pruvodceData')) {
  1.141 +		  pruvodceAktualniId = document.getElementById('pruvodceData').id.value;
  1.142 +		} else {
  1.143 +		  pruvodceAktualniId = 0;
  1.144 +		}
  1.145 +		/** Změníme URL v prohlížeči */
  1.146 +		urlOdkaz['pruvodce'] = 'pruvodce=' + encodeURIComponent(pruvodceAktualniId);
  1.147 +		ulozURL();
  1.148 +		sestavStromy();
  1.149 +		aktivujPruvodce();
  1.150 +	  }
  1.151 +	};
  1.152 +	ajax.send(null);
  1.153   }
  1.154 }
  1.155 
  1.156 @@ -159,9 +159,9 @@
  1.157   var regex = new RegExp( regexS );
  1.158   var results = regex.exec(window.location.hash);
  1.159   if( results == null )
  1.160 -    return "";
  1.161 +	return "";
  1.162   else
  1.163 -    return decodeURIComponent(results[1]);
  1.164 +	return decodeURIComponent(results[1]);
  1.165 }
  1.166 
  1.167 /**
  1.168 @@ -170,9 +170,9 @@
  1.169  */
  1.170 function ulozURL() {
  1.171   if (urlOdkaz['pruvodce']) {
  1.172 -    window.location.hash = urlOdkaz['pruvodce'] + '&sql=' + encodeURIComponent(getSQL());
  1.173 +	window.location.hash = urlOdkaz['pruvodce'] + '&sql=' + encodeURIComponent(getSQL());
  1.174   } else {
  1.175 -    window.location.hash = 'sql=' + encodeURIComponent(getSQL());
  1.176 +	window.location.hash = 'sql=' + encodeURIComponent(getSQL());
  1.177   }
  1.178 }
  1.179 /**
  1.180 @@ -181,20 +181,22 @@
  1.181 function nactiURL() {
  1.182   /** Načteme uživatelův SQL příkaz z URL do vstupního pole */
  1.183   if (getParametr('sql')) {
  1.184 -    zobraz(getParametr('sql'), vstupniPole);
  1.185 +	zobraz(getParametr('sql'), vstupniPole);
  1.186   }
  1.187   
  1.188   /** Načteme pozici v nápovědě */
  1.189   if (getParametr('pruvodce')) {
  1.190 -    ajaxPruvodceId(getParametr('pruvodce'));
  1.191 +	ajaxPruvodceId(getParametr('pruvodce'));
  1.192   } else {
  1.193 -    ajaxPruvodceKod('vitejte');
  1.194 +	ajaxPruvodceKod('vitejte');
  1.195   }
  1.196 }
  1.197 
  1.198 window.onload = function() {
  1.199   nactiURL();
  1.200 -  document.getElementById("zahlavi").addEventListener('click', function () {ajaxPruvodceKod('vitejte');}, false);
  1.201 +  document.getElementById("zahlavi").addEventListener('click', function () {
  1.202 +	ajaxPruvodceKod('vitejte');
  1.203 +  }, false);
  1.204 }
  1.205 
  1.206 /**
  1.207 @@ -209,22 +211,22 @@
  1.208   /** Ukázky SQL kódu */
  1.209   elementy = document.getElementsByTagName("pre");
  1.210   for (var i = 0; i < elementy.length; i++) {
  1.211 -    if (elementy[i].parentNode.id == napovedniPole) {
  1.212 -      elementy[i].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniPrikladu.value;
  1.213 -      elementy[i].onclick = function() {
  1.214 -        zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
  1.215 -        return true;
  1.216 -      };
  1.217 -    }
  1.218 +	if (elementy[i].parentNode.id == napovedniPole) {
  1.219 +	  elementy[i].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniPrikladu.value;
  1.220 +	  elementy[i].onclick = function() {
  1.221 +		zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
  1.222 +		return true;
  1.223 +	  };
  1.224 +	}
  1.225   }
  1.226 
  1.227   /** Aktivace interních odkazů na průvodce */
  1.228   elementy = document.getElementsByTagName("a");
  1.229   for (var j = 0; j < elementy.length; j++) {
  1.230 -    var odkaz = elementy[j].getAttribute("href");
  1.231 -    if (odkaz.substring(0, 1) == '@') {
  1.232 -      elementy[j].href = "javascript:ajaxPruvodceKod('" + odkaz.substring(1, odkaz.length) + "');";
  1.233 -    }
  1.234 +	var odkaz = elementy[j].getAttribute("href");
  1.235 +	if (odkaz.substring(0, 1) == '@') {
  1.236 +	  elementy[j].href = "javascript:ajaxPruvodceKod('" + odkaz.substring(1, odkaz.length) + "');";
  1.237 +	}
  1.238   }
  1.239 }
  1.240 
  1.241 @@ -236,14 +238,14 @@
  1.242 function aktivujHistorii() {
  1.243   radky = document.getElementsByTagName("tr");
  1.244   for (var i = 1; i < radky.length; i++) {
  1.245 -    if (radky[i].parentNode.parentNode.parentNode.id == vystupniPole) {
  1.246 -      radky[i].childNodes[1].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniHistorie.value;
  1.247 -      radky[i].childNodes[1].style.cursor = 'pointer';
  1.248 -      radky[i].childNodes[1].onclick = function() {
  1.249 -        zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
  1.250 -        return true;
  1.251 -      };
  1.252 -    }
  1.253 +	if (radky[i].parentNode.parentNode.parentNode.id == vystupniPole) {
  1.254 +	  radky[i].childNodes[1].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniHistorie.value;
  1.255 +	  radky[i].childNodes[1].style.cursor = 'pointer';
  1.256 +	  radky[i].childNodes[1].onclick = function() {
  1.257 +		zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
  1.258 +		return true;
  1.259 +	  };
  1.260 +	}
  1.261   }
  1.262 }
  1.263