Uživatel může kliknout myší na SQL kód v historii a načíst si ho – nemusí ho opisovat nebo kopírovat.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200 (2009-07-27)
changeset 64b9a61f912f6a
parent 63 afc20221a495
child 65 bd516f2d7ded
Uživatel může kliknout myší na SQL kód v historii a načíst si ho – nemusí ho opisovat nebo kopírovat.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties
java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx
java/sql-vyuka/web/hlavni.js
java/sql-vyuka/web/styl.css
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties	Mon Jul 27 17:38:48 2009 +0200
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties	Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200
   1.3 @@ -16,6 +16,7 @@
   1.4 js.probihaSQL=Prob\u00EDh\u00E1 zpracov\u00E1n\u00ED SQL p\u0159\u00EDkazu\u2026
   1.5 js.probihaHistorie=Na\u010D\u00EDt\u00E1 se historie\u2026
   1.6 js.klikniProNacteniPrikladu=Klikni pro na\u010Dten\u00ED p\u0159\u00EDkaldu.
   1.7 +js.klikniProNacteniHistorie=Klikni pro na\u010Dten\u00ED p\u0159\u00EDkazu z historie.
   1.8 
   1.9 licence.program=Program je vyd\u00E1n pod licenc\u00ED:
  1.10 licence.agpl=GNU Affero GPL
   2.1 --- a/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx	Mon Jul 27 17:38:48 2009 +0200
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx	Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200
   2.3 @@ -108,6 +108,7 @@
   2.4       <textarea name="probihaSQL" cols="128" rows="1"><fmt:message key="js.probihaSQL"/></textarea>
   2.5       <textarea name="probihaHistorie" cols="128" rows="1"><fmt:message key="js.probihaHistorie"/></textarea>
   2.6       <textarea name="klikniProNacteniPrikladu" cols="128" rows="1"><fmt:message key="js.klikniProNacteniPrikladu"/></textarea>
   2.7 +      <textarea name="klikniProNacteniHistorie" cols="128" rows="1"><fmt:message key="js.klikniProNacteniHistorie"/></textarea>
   2.8     </fieldset>
   2.9   </form>
  2.10 </jsp:root>
  2.11 \ No newline at end of file
   3.1 --- a/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Mon Jul 27 17:38:48 2009 +0200
   3.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200
   3.3 @@ -76,6 +76,7 @@
   3.4       if (ajax.readyState == 4) {
   3.5         zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
   3.6         zobraz('', stavovePole);
   3.7 +        aktivujHistorii();
   3.8       }
   3.9     };
  3.10     ajax.send(null);
  3.11 @@ -219,6 +220,25 @@
  3.12 }
  3.13 
  3.14 /**
  3.15 + * Přidá <td> elementům v historii akci onclick,
  3.16 + * která se postará o načtení obsahu daného elementu do vstupního pole,
  3.17 + * aby uživatel tento kód nemusel opisovat.
  3.18 + */
  3.19 +function aktivujHistorii() {
  3.20 +  elementy = document.getElementsByTagName("tr");
  3.21 +  for (var i = 1; i < elementy.length; i++) {
  3.22 +    if (elementy[i].parentNode.parentNode.parentNode.id == vystupniPole) {
  3.23 +      elementy[i].childNodes[1].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniHistorie.value;
  3.24 +      elementy[i].childNodes[1].style.cursor = 'pointer';
  3.25 +      elementy[i].childNodes[1].onclick = function() {
  3.26 +        zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
  3.27 +        return true;
  3.28 +      };
  3.29 +    }
  3.30 +  }
  3.31 +}
  3.32 +
  3.33 +/**
  3.34  * Převede HTML entity zpět na znaky,
  3.35  * aby se správně zobrazily ve vstupním nebo stavovém poli.
  3.36  */
  3.37 @@ -227,6 +247,8 @@
  3.38   vysledek = vysledek.replace('&lt;', '<', 'g');
  3.39   vysledek = vysledek.replace('&gt;', '>', 'g');
  3.40   vysledek = vysledek.replace('&amp;', '&', 'g');
  3.41 +  vysledek = vysledek.replace('&nbsp;', ' ', 'g');
  3.42 +  vysledek = vysledek.replace('&#160;', ' ', 'g');
  3.43   return vysledek;
  3.44 
  3.45 }
   4.1 --- a/java/sql-vyuka/web/styl.css	Mon Jul 27 17:38:48 2009 +0200
   4.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/styl.css	Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200
   4.3 @@ -155,7 +155,8 @@
   4.4 
   4.5 #napoveda ol.obsah {
   4.6   margin-top: -4px;
   4.7 -  margin-bottom: 0px;
   4.8 +  margin-bottom: -16px;
   4.9 +
  4.10 }
  4.11 
  4.12 #napoveda a {