Uživatel může kliknout myší na SQL kód v historii a načíst si ho – nemusí ho opisovat nebo kopírovat.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200 (2009-07-27)
changeset 64b9a61f912f6a
parent 63 afc20221a495
child 65 bd516f2d7ded
Uživatel může kliknout myší na SQL kód v historii a načíst si ho – nemusí ho opisovat nebo kopírovat.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties
java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx
java/sql-vyuka/web/hlavni.js
java/sql-vyuka/web/styl.css
     1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties	Mon Jul 27 17:38:48 2009 +0200
     1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties	Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200
     1.3 @@ -16,6 +16,7 @@
     1.4  js.probihaSQL=Prob\u00EDh\u00E1 zpracov\u00E1n\u00ED SQL p\u0159\u00EDkazu\u2026
     1.5  js.probihaHistorie=Na\u010D\u00EDt\u00E1 se historie\u2026
     1.6  js.klikniProNacteniPrikladu=Klikni pro na\u010Dten\u00ED p\u0159\u00EDkaldu.
     1.7 +js.klikniProNacteniHistorie=Klikni pro na\u010Dten\u00ED p\u0159\u00EDkazu z historie.
     1.8  
     1.9  licence.program=Program je vyd\u00E1n pod licenc\u00ED:
    1.10  licence.agpl=GNU Affero GPL
     2.1 --- a/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx	Mon Jul 27 17:38:48 2009 +0200
     2.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx	Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200
     2.3 @@ -108,6 +108,7 @@
     2.4              <textarea name="probihaSQL" cols="128" rows="1"><fmt:message key="js.probihaSQL"/></textarea>
     2.5              <textarea name="probihaHistorie" cols="128" rows="1"><fmt:message key="js.probihaHistorie"/></textarea>
     2.6              <textarea name="klikniProNacteniPrikladu" cols="128" rows="1"><fmt:message key="js.klikniProNacteniPrikladu"/></textarea>
     2.7 +            <textarea name="klikniProNacteniHistorie" cols="128" rows="1"><fmt:message key="js.klikniProNacteniHistorie"/></textarea>
     2.8          </fieldset>
     2.9      </form>
    2.10  </jsp:root>
    2.11 \ No newline at end of file
     3.1 --- a/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Mon Jul 27 17:38:48 2009 +0200
     3.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200
     3.3 @@ -76,6 +76,7 @@
     3.4              if (ajax.readyState == 4) {
     3.5                  zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
     3.6                  zobraz('', stavovePole);
     3.7 +                aktivujHistorii();
     3.8              }
     3.9          };
    3.10          ajax.send(null);
    3.11 @@ -219,6 +220,25 @@
    3.12  }
    3.13  
    3.14  /**
    3.15 + * Přidá <td> elementům v historii akci onclick,
    3.16 + * která se postará o načtení obsahu daného elementu do vstupního pole,
    3.17 + * aby uživatel tento kód nemusel opisovat.
    3.18 + */
    3.19 +function aktivujHistorii() {
    3.20 +    elementy = document.getElementsByTagName("tr");
    3.21 +    for (var i = 1; i < elementy.length; i++) {
    3.22 +        if (elementy[i].parentNode.parentNode.parentNode.id == vystupniPole) {
    3.23 +            elementy[i].childNodes[1].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniHistorie.value;
    3.24 +            elementy[i].childNodes[1].style.cursor = 'pointer';
    3.25 +            elementy[i].childNodes[1].onclick = function() {
    3.26 +                zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
    3.27 +                return true;
    3.28 +            };
    3.29 +        }
    3.30 +    }
    3.31 +}
    3.32 +
    3.33 +/**
    3.34   * Převede HTML entity zpět na znaky,
    3.35   * aby se správně zobrazily ve vstupním nebo stavovém poli.
    3.36   */
    3.37 @@ -227,6 +247,8 @@
    3.38      vysledek = vysledek.replace('&lt;', '<', 'g');
    3.39      vysledek = vysledek.replace('&gt;', '>', 'g');
    3.40      vysledek = vysledek.replace('&amp;', '&', 'g');
    3.41 +    vysledek = vysledek.replace('&nbsp;', ' ', 'g');
    3.42 +    vysledek = vysledek.replace('&#160;', ' ', 'g');
    3.43      return vysledek;
    3.44  
    3.45  }
     4.1 --- a/java/sql-vyuka/web/styl.css	Mon Jul 27 17:38:48 2009 +0200
     4.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/styl.css	Mon Jul 27 22:53:01 2009 +0200
     4.3 @@ -155,7 +155,8 @@
     4.4  
     4.5  #napoveda ol.obsah {
     4.6      margin-top: -4px;
     4.7 -    margin-bottom: 0px;
     4.8 +    margin-bottom: -16px;
     4.9 +
    4.10  }
    4.11  
    4.12  #napoveda a {