Propojení javascriptu a servletu.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri May 29 00:13:11 2009 +0200 (2009-05-29)
changeset 121b10a6565e8c
parent 11 267cce6b9d77
child 13 96e711f3ef48
Propojení javascriptu a servletu.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/Html.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Ajax.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Hlaska.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/HtmlObjekt.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/VysledekSQL.java
java/sql-vyuka/web/hlavni.js
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/Html.java	Fri May 29 00:13:11 2009 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,14 @@
   1.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka;
   1.5 +
   1.6 +/**
   1.7 + *
   1.8 + * @author fiki
   1.9 + */
  1.10 +public class Html {
  1.11 +
  1.12 +  /** Escapuje HTML značky v textu. */
  1.13 +  public static String escapuj(String text) {
  1.14 +    /** TODO: dopsat! */
  1.15 +    return text;
  1.16 +  }
  1.17 +}
   2.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Ajax.java	Thu May 28 23:12:19 2009 +0200
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Ajax.java	Fri May 29 00:13:11 2009 +0200
   2.3 @@ -1,5 +1,9 @@
   2.4 package cz.frantovo.sql.vyuka.ajax;
   2.5 
   2.6 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Hlaska;
   2.7 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Hlaska.Typ;
   2.8 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.VysledekSQL;
   2.9 +
  2.10 /**
  2.11  * Pomocník servletu. Vrací HTML části stránek.
  2.12  * @author fiki
  2.13 @@ -10,14 +14,27 @@
  2.14    * @return Historie SQL příkazů daného uživatele.
  2.15    */
  2.16   public String getHistorie(String idSezeni) {
  2.17 -    return "<p>historie (id=" + idSezeni + ")</p>";
  2.18 +    VysledekSQL v = new VysledekSQL();
  2.19 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("Bude vypsána vaše historie", Typ.OK));
  2.20 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("idSezení: " + idSezeni, Typ.OK));
  2.21 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("Ale ještě to není hotové.", Typ.Varovani));
  2.22 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("Což je asi chyba.", Typ.Chyba));
  2.23 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("Stejně vám něco <a href=\"http://frantovo.cz/blog/\">doporučíme</a>.", Typ.Tip));
  2.24 +    return v.getHtml();
  2.25   }
  2.26 
  2.27   /**
  2.28    * Vykoná zadaný SQL příkaz v databázi.
  2.29    * @return Výsledek dotazu – tabulka, hláška nebo chyba.
  2.30    */
  2.31 -  public String geSQLVysledek(String sql) {
  2.32 -    return "<p>SQL dotaz (čeština): " + sql + "</p>";
  2.33 +  public String geSQLVysledek(String sql, String idSezeni) {
  2.34 +    VysledekSQL v = new VysledekSQL();
  2.35 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("Bude vykonán SQL dotaz.", Typ.OK));
  2.36 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("idSezení: " + idSezeni, Typ.OK));
  2.37 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL: " + sql, Typ.OK));
  2.38 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("Ale ještě to není hotové.", Typ.Varovani));
  2.39 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("Což je asi chyba.", Typ.Chyba));
  2.40 +    v.getHlasky().add(new Hlaska("Stejně vám něco <a href=\"http://frantovo.cz/blog/\">doporučíme</a>.", Typ.Tip));
  2.41 +    return v.getHtml();
  2.42   }
  2.43 }
   3.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java	Thu May 28 23:12:19 2009 +0200
   3.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java	Fri May 29 00:13:11 2009 +0200
   3.3 @@ -35,13 +35,13 @@
   3.4    * @throws IOException if an I/O error occurs
   3.5    */
   3.6   protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
   3.7 -    
   3.8 +
   3.9     /** Používáme pouze UTF-8 */
  3.10     response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
  3.11     request.setCharacterEncoding("UTF-8");
  3.12 
  3.13     PrintWriter out = response.getWriter();
  3.14 -    
  3.15 +
  3.16     try {
  3.17 
  3.18       akce parametrAkce = akce.chyba;
  3.19 @@ -51,15 +51,17 @@
  3.20         /** Chyba nebo podvržený AJAXový požadavek → zobrazíme chybovou hlášku */
  3.21       }
  3.22 
  3.23 +
  3.24       Ajax a = new Ajax();
  3.25 +      String idSezeni = request.getRequestedSessionId();
  3.26 
  3.27 
  3.28       switch (parametrAkce) {
  3.29         case vykonat:
  3.30 -          out.println(a.geSQLVysledek(request.getParameter("sql")));
  3.31 +          out.println(a.geSQLVysledek(request.getParameter("sql"), idSezeni));
  3.32           break;
  3.33         case historie:
  3.34 -          out.println(a.geSQLVysledek(request.getRequestedSessionId()));
  3.35 +          out.println(a.getHistorie(idSezeni));
  3.36           break;
  3.37         case test:
  3.38           out.println("<p>AJAX jede!</p>");
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Hlaska.java	Fri May 29 00:13:11 2009 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,79 @@
   4.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.dto;
   4.5 +
   4.6 +import cz.frantovo.sql.vyuka.Html;
   4.7 +
   4.8 +/**
   4.9 + * Hláška úspěšného provedení.
  4.10 + * @author fiki
  4.11 + */
  4.12 +public class Hlaska implements HtmlObjekt {
  4.13 +
  4.14 +  private String text;
  4.15 +  private Typ typ;
  4.16 +  private boolean escapovat;
  4.17 +
  4.18 +  /**
  4.19 +   * SQL hláška
  4.20 +   * @param text text hlášky
  4.21 +   * @param typ ovlivňuje ikonku
  4.22 +   * @param escapovat zda máme escapovat text kvůli HTML značkám
  4.23 +   */
  4.24 +  public Hlaska(String text, Typ typ, boolean escapovat) {
  4.25 +    this.text = text;
  4.26 +    this.typ = typ;
  4.27 +    this.escapovat = escapovat;
  4.28 +  }
  4.29 +
  4.30 +  /**
  4.31 +   * SQL hláška
  4.32 +   * @param text text hlášky
  4.33 +   * @param typ ovlivňuje ikonku
  4.34 +   */
  4.35 +  public Hlaska(String text, Typ typ) {
  4.36 +    this.text = text;
  4.37 +    this.typ = typ;
  4.38 +    this.escapovat = true;
  4.39 +  }
  4.40 +
  4.41 +  public String getHtml() {
  4.42 +    String hodnota;
  4.43 +    if (isEscapovat()) {
  4.44 +      hodnota = Html.escapuj(text);
  4.45 +    } else {
  4.46 +      hodnota = text;
  4.47 +    }
  4.48 +    return "<p class=\"vysledek" + getTyp().name() + "\">" + hodnota + "</p>";
  4.49 +  }
  4.50 +
  4.51 +  public String getText() {
  4.52 +    return text;
  4.53 +  }
  4.54 +
  4.55 +  public void setText(String hodnota) {
  4.56 +    this.text = hodnota;
  4.57 +  }
  4.58 +
  4.59 +  public Typ getTyp() {
  4.60 +    return typ;
  4.61 +  }
  4.62 +
  4.63 +  public void setTyp(Typ typ) {
  4.64 +    this.typ = typ;
  4.65 +  }
  4.66 +
  4.67 +  public boolean isEscapovat() {
  4.68 +    return escapovat;
  4.69 +  }
  4.70 +
  4.71 +  public void setEscapovat(boolean escapovat) {
  4.72 +    this.escapovat = escapovat;
  4.73 +  }
  4.74 +
  4.75 +  public enum Typ {
  4.76 +
  4.77 +    OK,
  4.78 +    Tip,
  4.79 +    Varovani,
  4.80 +    Chyba
  4.81 +  }
  4.82 +}
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/HtmlObjekt.java	Fri May 29 00:13:11 2009 +0200
   5.3 @@ -0,0 +1,10 @@
   5.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.dto;
   5.5 +
   5.6 +/**
   5.7 + * HTML objekt.
   5.8 + * @author fiki
   5.9 + */
  5.10 +public interface HtmlObjekt {
  5.11 +
  5.12 +  public String getHtml();
  5.13 +}
   6.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   6.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java	Fri May 29 00:13:11 2009 +0200
   6.3 @@ -0,0 +1,74 @@
   6.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.dto;
   6.5 +
   6.6 +import cz.frantovo.sql.vyuka.Html;
   6.7 +import java.util.ArrayList;
   6.8 +import java.util.Collection;
   6.9 +
  6.10 +/**
  6.11 + * Tabulka, která je výsledkem SQL dotazu.
  6.12 + * @author fiki
  6.13 + */
  6.14 +public class Tabulka implements HtmlObjekt {
  6.15 +
  6.16 +  private String[] zahlavi;
  6.17 +  private Collection<Object[]> hodnoty = new ArrayList<Object[]>();
  6.18 +
  6.19 +  public String getHtml() {
  6.20 +
  6.21 +    if (getZahlavi() == null || getHodnoty() == null || getZahlavi().length < 1) {
  6.22 +      return "<p>Chybná tabulka</p>";
  6.23 +    } else {
  6.24 +
  6.25 +      StringBuffer html = new StringBuffer();
  6.26 +
  6.27 +      html.append("<table>");
  6.28 +
  6.29 +
  6.30 +      html.append("<thead title=\"Chceš setřídit výsledek podle nějakého sloupce? Co takhle ORDER BY sloupec.\">");
  6.31 +      html.append("<tr>");
  6.32 +      for (String z : getZahlavi()) {
  6.33 +        html.append("<td>" + Html.escapuj(z) + "</td>");
  6.34 +      }
  6.35 +      html.append("</tr>");
  6.36 +      html.append("</thead>");
  6.37 +
  6.38 +
  6.39 +      html.append("<tbody>");
  6.40 +      for (Object[] hh : getHodnoty()) {
  6.41 +        for (Object h : hh) {
  6.42 +          html.append(formatujRadek(h));
  6.43 +        }
  6.44 +      }
  6.45 +      html.append("</tbody>");
  6.46 +
  6.47 +      html.append("</table>");
  6.48 +
  6.49 +
  6.50 +      return html.toString();
  6.51 +    }
  6.52 +  }
  6.53 +
  6.54 +  private String formatujRadek(Object o) {
  6.55 +    if (o instanceof Integer) {
  6.56 +      return "<td class=\"cislo\">" + Html.escapuj(String.valueOf(o)) + "</td>";
  6.57 +    } else {
  6.58 +      return "<td>" + Html.escapuj(String.valueOf(o)) + "</td>";
  6.59 +    }
  6.60 +  }
  6.61 +
  6.62 +  public String[] getZahlavi() {
  6.63 +    return zahlavi;
  6.64 +  }
  6.65 +
  6.66 +  public void setZahlavi(String[] zahlavi) {
  6.67 +    this.zahlavi = zahlavi;
  6.68 +  }
  6.69 +
  6.70 +  public Collection<Object[]> getHodnoty() {
  6.71 +    return hodnoty;
  6.72 +  }
  6.73 +
  6.74 +  public void setHodnoty(Collection<Object[]> hodnoty) {
  6.75 +    this.hodnoty = hodnoty;
  6.76 +  }
  6.77 +}
   7.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   7.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/VysledekSQL.java	Fri May 29 00:13:11 2009 +0200
   7.3 @@ -0,0 +1,36 @@
   7.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.dto;
   7.5 +
   7.6 +import java.util.ArrayList;
   7.7 +import java.util.Collection;
   7.8 +
   7.9 +/**
  7.10 + * Výsledek SQL dotazu
  7.11 + * @author fiki
  7.12 + */
  7.13 +public class VysledekSQL implements HtmlObjekt {
  7.14 +
  7.15 +  private Collection<Tabulka> tabulky = new ArrayList<Tabulka>();
  7.16 +  private Collection<Hlaska> hlasky = new ArrayList<Hlaska>();
  7.17 +
  7.18 +  public Collection<Tabulka> getTabulky() {
  7.19 +    return tabulky;
  7.20 +  }
  7.21 +
  7.22 +  public Collection<Hlaska> getHlasky() {
  7.23 +    return hlasky;
  7.24 +  }
  7.25 +
  7.26 +  public String getHtml() {
  7.27 +    StringBuffer html = new StringBuffer();
  7.28 +
  7.29 +    for (Tabulka t : tabulky) {
  7.30 +      html.append(t.getHtml());
  7.31 +    }
  7.32 +
  7.33 +    for (Hlaska h : hlasky) {
  7.34 +      html.append(h.getHtml());
  7.35 +    }
  7.36 +
  7.37 +    return html.toString();
  7.38 +  }
  7.39 +}
   8.1 --- a/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Thu May 28 23:12:19 2009 +0200
   8.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Fri May 29 00:13:11 2009 +0200
   8.3 @@ -86,7 +86,7 @@
   8.4 /** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
   8.5 function ajaxZobrazitHistorii() {
   8.6   if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
   8.7 -    ajax.open("POST", 'historie.html', true);
   8.8 +    ajax.open("POST", 'ajax?akce=historie', true);
   8.9     ajax.onreadystatechange = zobrazitHistoriiVypis;
  8.10     ajax.send(null);
  8.11   }