JavaScript: lokalizace a zjednodušení.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat May 30 15:35:10 2009 +0200 (2009-05-30)
changeset 22e56b79cc18a9
parent 21 b7574b90e272
child 23 6bbbd371e813
JavaScript: lokalizace a zjednodušení.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties
java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx
java/sql-vyuka/web/hlavni.js
java/sql-vyuka/web/styl.css
java/sql-vyuka/web/vstupniPole.js
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties	Sat May 30 14:56:39 2009 +0200
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties	Sat May 30 15:35:10 2009 +0200
   1.3 @@ -12,4 +12,8 @@
   1.4 
   1.5 vychozi.sql=SELECT * FROM tabulka;
   1.6 vychozi.vysledek=V\u00EDtejte v programu SQL v\u00FDuka!
   1.7 -vychozi.napoveda=Tady bude n\u00E1pov\u011Bda
   1.8 \ No newline at end of file
   1.9 +vychozi.napoveda=Tady bude n\u00E1pov\u011Bda
  1.10 +
  1.11 +js.nepodporovany=V\u00E1\u0161 prohl\u00ED\u017Ee\u010D nepodporuje AJAX. Po\u0159i\u010Fte si m\u00E9n\u011B zastaral\u00FD prohl\u00ED\u017Ee\u010D, nejl\u00E9pe Firefox.
  1.12 +js.probihaSQL=Prob\u00EDh\u00E1 zpracov\u00E1n\u00ED SQL p\u0159\u00EDkazu\u2026
  1.13 +js.probihaHistorie=Na\u010D\u00EDt\u00E1 se historie\u2026
   2.1 --- a/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx	Sat May 30 14:56:39 2009 +0200
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx	Sat May 30 15:35:10 2009 +0200
   2.3 @@ -5,19 +5,19 @@
   2.4 
   2.5   <fmt:setBundle basename="cz.frantovo.sql.vyuka.preklady" scope="application"/>
   2.6 
   2.7 +  <!-- Logo programu -->
   2.8   <div id="zahlavi"><h1><fmt:message key="nazev"/></h1></div>
   2.9 
  2.10   <div id="bloky">
  2.11 +    <!-- Nápověda -->
  2.12     <div class ="blok" id="napoveda">
  2.13       <h2><fmt:message key="blok.napoveda"/></h2>
  2.14       <div class="vnitrekBloku">
  2.15         <p id="napovedniPole"><fmt:message key="vychozi.napoveda"/></p>
  2.16       </div>
  2.17     </div>
  2.18 -
  2.19 -
  2.20     <div id="io">
  2.21 -
  2.22 +      <!-- Zadávání SQL příkazů -->
  2.23       <div class ="blok" id="vstup">
  2.24         <h2><fmt:message key="blok.zadavani"/></h2>
  2.25         <div class="vnitrekBloku">
  2.26 @@ -27,7 +27,7 @@
  2.27                    name="vstupniPole"
  2.28                    rows="100"
  2.29                    cols="1000"
  2.30 -                   onkeypress="javascript:checkTab(event);"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea>
  2.31 +                   onkeypress="javascript:zpracujTabulatory(event);"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea>
  2.32               <input id="stavovePole"
  2.33                   name="stavovePole"
  2.34                   type="text" />
  2.35 @@ -47,11 +47,7 @@
  2.36           </form>
  2.37         </div>
  2.38       </div>
  2.39 -
  2.40 -
  2.41 -
  2.42 -
  2.43 -
  2.44 +      <!-- Zobrazování výstupu -->
  2.45       <div class ="blok" id="vystup">
  2.46         <h2><fmt:message key="blok.vysledek"/></h2>
  2.47         <div class="vnitrekBloku" id="vystupniPole">
  2.48 @@ -61,6 +57,12 @@
  2.49         </div>
  2.50       </div>
  2.51     </div>
  2.52 +  </div>
  2.53 
  2.54 -  </div>
  2.55 +  <!-- Načteme si lokalizované texty do skrytého formuláře, aby je mohl používat JavaScript -->
  2.56 +  <form action="#" name="lokalizace" id="lokalizace">
  2.57 +    <textarea name="nepodporovany"><fmt:message key="js.nepodporovany"/></textarea>
  2.58 +    <textarea name="probihaSQL"><fmt:message key="js.probihaSQL"/></textarea>
  2.59 +    <textarea name="probihaHistorie"><fmt:message key="js.probihaHistorie"/></textarea>
  2.60 +  </form>
  2.61 </jsp:root>
  2.62 \ No newline at end of file
   3.1 --- a/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Sat May 30 14:56:39 2009 +0200
   3.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Sat May 30 15:35:10 2009 +0200
   3.3 @@ -15,14 +15,16 @@
   3.4   } else if(window.ActiveXObject) {
   3.5     return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
   3.6   } else {
   3.7 -    alert("Váš prohlížeč nepodporuje AJAX. Pořiďte si méně zastaralý prohlížeč, nejlépe Firefox.");
   3.8 +    alert(document.lokalizace.nepodporovany.value);
   3.9     return null;
  3.10   }
  3.11 }
  3.12 
  3.13 +
  3.14 /** Náš AJAXový objekt. */
  3.15 var ajax = getXmlHttpRequestObject();
  3.16 
  3.17 +
  3.18 /**
  3.19  * Vrací vstup od uživatele.
  3.20  * @return SQL příkaz zadaný uživatelem.
  3.21 @@ -31,10 +33,11 @@
  3.22   return document.aplikace.vstupniPole.value;
  3.23 }
  3.24 
  3.25 +
  3.26 /**
  3.27  * Zobrazí text na požadovaném místě.
  3.28 - * @param text text k zobrazení
  3.29 - * @param kde id prvku, do kterého se má text vypsat
  3.30 + * @param text text k zobrazení. V případě formulářů prostý text, v ostatních případech HTML text.
  3.31 + * @param kde id prvku, do kterého se má text vypsat.
  3.32  **/
  3.33 function zobraz(text, kde) {
  3.34   if (kde == vstupniPole) {
  3.35 @@ -46,49 +49,16 @@
  3.36   }
  3.37 }
  3.38 
  3.39 -/**
  3.40 - * Zobrazí text ve výstupním poli.
  3.41 - * @param text HTML text k zobrazení
  3.42 - **/
  3.43 -function zobrazVystup(text) {
  3.44 -  zobraz(text, vystupniPole);
  3.45 -}
  3.46 -
  3.47 -/**
  3.48 - * Zobrazí text ve vstupním poli.
  3.49 - * Požijeme pro načtení SQL příkazu z historie.
  3.50 - * @param text prostý text k zobrazení
  3.51 - **/
  3.52 -function zobrazVstup(text) {
  3.53 -  zobraz(text, vstupniPole);
  3.54 -}
  3.55 -
  3.56 -/**
  3.57 - * Zobrazí text ve vstupním poli.
  3.58 - * Požijeme pro načtení SQL příkazu z historie.
  3.59 - * @param text prostý text k zobrazení
  3.60 - **/
  3.61 -function zobrazStav(text) {
  3.62 -  zobraz(text, stavovePole);
  3.63 -}
  3.64 -
  3.65 -/**
  3.66 - * Zobrazí text ve poli pro nápovědu.
  3.67 - * @param text text k zobrazení
  3.68 - **/
  3.69 -function zobrazNapovedu(text) {
  3.70 -  zobraz(text, napovedniPole);
  3.71 -}
  3.72 
  3.73 /** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
  3.74 function ajaxVykonatSQL() {
  3.75   if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  3.76 -    zobrazStav('Probíhá zpracování SQL příkazu…');
  3.77 +    zobraz(document.lokalizace.probihaSQL.value, stavovePole);
  3.78     ajax.open("POST", 'ajax?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(getSQL()), true);
  3.79     ajax.onreadystatechange = function() {
  3.80       if (ajax.readyState == 4) {
  3.81 -        zobrazVystup(ajax.responseText);
  3.82 -        zobrazStav('');
  3.83 +        zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  3.84 +        zobraz('', stavovePole);
  3.85       }
  3.86     };
  3.87     ajax.send(null);
  3.88 @@ -99,12 +69,12 @@
  3.89 /** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
  3.90 function ajaxZobrazitHistorii() {
  3.91   if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  3.92 -    zobrazStav('Načítá se historie…');
  3.93 +    zobraz(document.lokalizace.probihaHistorie.value, stavovePole);
  3.94     ajax.open("POST", 'ajax?akce=historie', true);
  3.95     ajax.onreadystatechange = function() {
  3.96       if (ajax.readyState == 4) {
  3.97 -        zobrazVystup(ajax.responseText);
  3.98 -        zobrazStav('');
  3.99 +        zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  3.100 +        zobraz('', stavovePole);
  3.101       }
  3.102     };
  3.103     ajax.send(null);
   4.1 --- a/java/sql-vyuka/web/styl.css	Sat May 30 14:56:39 2009 +0200
   4.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/styl.css	Sat May 30 15:35:10 2009 +0200
   4.3 @@ -202,3 +202,8 @@
   4.4   color: gray;
   4.5   font-style: italic;
   4.6 }
   4.7 +
   4.8 +/** Skrytý formulář sloužící pro lokalizaci JavaScriptu */
   4.9 +#lokalizace {
  4.10 +  display: none;
  4.11 +}
   5.1 --- a/java/sql-vyuka/web/vstupniPole.js	Sat May 30 14:56:39 2009 +0200
   5.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/vstupniPole.js	Sat May 30 15:35:10 2009 +0200
   5.3 @@ -2,7 +2,7 @@
   5.4 
   5.5 var tab = "\t";
   5.6 
   5.7 -function checkTab(evt) {
   5.8 +function zpracujTabulatory(evt) {
   5.9 
  5.10   var t = evt.target;
  5.11   var ss = t.selectionStart;