java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat May 30 15:35:10 2009 +0200 (2009-05-30)
changeset 22 e56b79cc18a9
parent 20 47de9e8ce93e
child 23 6bbbd371e813
permissions -rw-r--r--
JavaScript: lokalizace a zjednodušení.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
   3      xmlns:fmt="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"
   4      version="2.0">
   5 
   6   <fmt:setBundle basename="cz.frantovo.sql.vyuka.preklady" scope="application"/>
   7 
   8   <!-- Logo programu -->
   9   <div id="zahlavi"><h1><fmt:message key="nazev"/></h1></div>
  10 
  11   <div id="bloky">
  12     <!-- Nápověda -->
  13     <div class ="blok" id="napoveda">
  14       <h2><fmt:message key="blok.napoveda"/></h2>
  15       <div class="vnitrekBloku">
  16         <p id="napovedniPole"><fmt:message key="vychozi.napoveda"/></p>
  17       </div>
  18     </div>
  19     <div id="io">
  20       <!-- Zadávání SQL příkazů -->
  21       <div class ="blok" id="vstup">
  22         <h2><fmt:message key="blok.zadavani"/></h2>
  23         <div class="vnitrekBloku">
  24           <form action="#" name="aplikace">
  25             <fieldset>
  26               <textarea id="vstupniPole"
  27                    name="vstupniPole"
  28                    rows="100"
  29                    cols="1000"
  30                    onkeypress="javascript:zpracujTabulatory(event);"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea>
  31               <input id="stavovePole"
  32                   name="stavovePole"
  33                   type="text" />
  34               <fmt:message key="tlacitko.historie.tip" var="zobrazitHistoriiTip" />
  35               <button class="zobrazitHistorii"
  36                   name="zobrazitHistorii"
  37                   title="${zobrazitHistoriiTip}"
  38                   type="button"
  39                   onclick="javascript:ajaxZobrazitHistorii();">&amp;nbsp;</button>
  40               <fmt:message key="tlacitko.vykonat.tip" var="vykonatSQLTip" />
  41               <button class="vykonatSQL"
  42                   name="vykonatSQL"
  43                   title="${vykonatSQLTip}"
  44                   type="button"
  45                   onclick="javascript:ajaxVykonatSQL();">&amp;nbsp;</button>
  46             </fieldset>
  47           </form>
  48         </div>
  49       </div>
  50       <!-- Zobrazování výstupu -->
  51       <div class ="blok" id="vystup">
  52         <h2><fmt:message key="blok.vysledek"/></h2>
  53         <div class="vnitrekBloku" id="vystupniPole">
  54           <p>
  55             <fmt:message key="vychozi.vysledek"/>
  56           </p>
  57         </div>
  58       </div>
  59     </div>
  60   </div>
  61 
  62   <!-- Načteme si lokalizované texty do skrytého formuláře, aby je mohl používat JavaScript -->
  63   <form action="#" name="lokalizace" id="lokalizace">
  64     <textarea name="nepodporovany"><fmt:message key="js.nepodporovany"/></textarea>
  65     <textarea name="probihaSQL"><fmt:message key="js.probihaSQL"/></textarea>
  66     <textarea name="probihaHistorie"><fmt:message key="js.probihaHistorie"/></textarea>
  67   </form>
  68 </jsp:root>