java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat May 30 15:35:10 2009 +0200 (2009-05-30)
changeset 22 e56b79cc18a9
parent 20 47de9e8ce93e
child 23 6bbbd371e813
permissions -rw-r--r--
JavaScript: lokalizace a zjednodušení.
franta-hg@10
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@10
   2
<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
franta-hg@10
   3
     xmlns:fmt="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"
franta-hg@10
   4
     version="2.0">
franta-hg@10
   5
franta-hg@10
   6
  <fmt:setBundle basename="cz.frantovo.sql.vyuka.preklady" scope="application"/>
franta-hg@10
   7
franta-hg@22
   8
  <!-- Logo programu -->
franta-hg@10
   9
  <div id="zahlavi"><h1><fmt:message key="nazev"/></h1></div>
franta-hg@10
  10
franta-hg@10
  11
  <div id="bloky">
franta-hg@22
  12
    <!-- Nápověda -->
franta-hg@10
  13
    <div class ="blok" id="napoveda">
franta-hg@10
  14
      <h2><fmt:message key="blok.napoveda"/></h2>
franta-hg@10
  15
      <div class="vnitrekBloku">
franta-hg@10
  16
        <p id="napovedniPole"><fmt:message key="vychozi.napoveda"/></p>
franta-hg@10
  17
      </div>
franta-hg@10
  18
    </div>
franta-hg@10
  19
    <div id="io">
franta-hg@22
  20
      <!-- Zadávání SQL příkazů -->
franta-hg@10
  21
      <div class ="blok" id="vstup">
franta-hg@10
  22
        <h2><fmt:message key="blok.zadavani"/></h2>
franta-hg@10
  23
        <div class="vnitrekBloku">
franta-hg@11
  24
          <form action="#" name="aplikace">
franta-hg@10
  25
            <fieldset>
franta-hg@20
  26
              <textarea id="vstupniPole"
franta-hg@20
  27
                   name="vstupniPole"
franta-hg@20
  28
                   rows="100"
franta-hg@20
  29
                   cols="1000"
franta-hg@22
  30
                   onkeypress="javascript:zpracujTabulatory(event);"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea>
franta-hg@20
  31
              <input id="stavovePole"
franta-hg@20
  32
                  name="stavovePole"
franta-hg@20
  33
                  type="text" />
franta-hg@18
  34
              <fmt:message key="tlacitko.historie.tip" var="zobrazitHistoriiTip" />
franta-hg@10
  35
              <button class="zobrazitHistorii"
franta-hg@10
  36
                  name="zobrazitHistorii"
franta-hg@18
  37
                  title="${zobrazitHistoriiTip}"
franta-hg@10
  38
                  type="button"
franta-hg@10
  39
                  onclick="javascript:ajaxZobrazitHistorii();">&amp;nbsp;</button>
franta-hg@18
  40
              <fmt:message key="tlacitko.vykonat.tip" var="vykonatSQLTip" />
franta-hg@10
  41
              <button class="vykonatSQL"
franta-hg@10
  42
                  name="vykonatSQL"
franta-hg@18
  43
                  title="${vykonatSQLTip}"
franta-hg@10
  44
                  type="button"
franta-hg@10
  45
                  onclick="javascript:ajaxVykonatSQL();">&amp;nbsp;</button>
franta-hg@10
  46
            </fieldset>
franta-hg@10
  47
          </form>
franta-hg@10
  48
        </div>
franta-hg@10
  49
      </div>
franta-hg@22
  50
      <!-- Zobrazování výstupu -->
franta-hg@10
  51
      <div class ="blok" id="vystup">
franta-hg@10
  52
        <h2><fmt:message key="blok.vysledek"/></h2>
franta-hg@10
  53
        <div class="vnitrekBloku" id="vystupniPole">
franta-hg@10
  54
          <p>
franta-hg@10
  55
            <fmt:message key="vychozi.vysledek"/>
franta-hg@10
  56
          </p>
franta-hg@10
  57
        </div>
franta-hg@10
  58
      </div>
franta-hg@10
  59
    </div>
franta-hg@22
  60
  </div>
franta-hg@10
  61
franta-hg@22
  62
  <!-- Načteme si lokalizované texty do skrytého formuláře, aby je mohl používat JavaScript -->
franta-hg@22
  63
  <form action="#" name="lokalizace" id="lokalizace">
franta-hg@22
  64
    <textarea name="nepodporovany"><fmt:message key="js.nepodporovany"/></textarea>
franta-hg@22
  65
    <textarea name="probihaSQL"><fmt:message key="js.probihaSQL"/></textarea>
franta-hg@22
  66
    <textarea name="probihaHistorie"><fmt:message key="js.probihaHistorie"/></textarea>
franta-hg@22
  67
  </form>
franta-hg@10
  68
</jsp:root>