java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx
2009-05-30 JavaScript: lokalizace a zjednodušení.
2009-05-30 Přidání stavového řádku – zobrazuje se v něm hláška o probíhajícím SQL dotazu.
2009-05-30 Lokalizace v HTML (tlačítka), nastavení search_path proměnné.
2009-05-29 Klávesové zkratky pro vykonání příkazu (ctrl+enter) a zobrazení historie (ctrl+h). A možnost zadávat tabulátor jako součást SQL.
2009-05-28 Servlet pro zpracování AJAXových požadavků.
2009-05-28 HTML → JSP: Přechod k aplikaci.