Klávesové zkratky pro vykonání příkazu (ctrl+enter) a zobrazení historie (ctrl+h). A možnost zadávat tabulátor jako součást SQL.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri May 29 01:31:01 2009 +0200 (2009-05-29)
changeset 14d08769933940
parent 13 96e711f3ef48
child 15 8632e6037843
Klávesové zkratky pro vykonání příkazu (ctrl+enter) a zobrazení historie (ctrl+h). A možnost zadávat tabulátor jako součást SQL.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java
java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx
java/sql-vyuka/web/index.jsp
java/sql-vyuka/web/klavesoveZkratky.js
java/sql-vyuka/web/vstupniPole.js
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java	Fri May 29 00:36:44 2009 +0200
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java	Fri May 29 01:31:01 2009 +0200
   1.3 @@ -22,6 +22,8 @@
   1.4     vykonat,
   1.5     /** Vypíše historii SQL příkazů daného uživatele. */
   1.6     historie,
   1.7 +    /** Nápověda – průvodce */
   1.8 +    napoveda,
   1.9     /** Vypíše nějaké nepotřebné informace. */
  1.10     test,
  1.11     /** Pokud je požadovaná akce nesmysl. */
  1.12 @@ -64,6 +66,9 @@
  1.13         case historie:
  1.14           out.println(a.getHistorie(uzivatel));
  1.15           break;
  1.16 +        case napoveda:
  1.17 +          out.println("<p>Nápověda bude…</p>");
  1.18 +          break;
  1.19         case test:
  1.20           out.println("<p>AJAX jede!</p>");
  1.21           out.println("<ol>");
   2.1 --- a/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx	Fri May 29 00:36:44 2009 +0200
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx	Fri May 29 01:31:01 2009 +0200
   2.3 @@ -23,7 +23,7 @@
   2.4         <div class="vnitrekBloku">
   2.5           <form action="#" name="aplikace">
   2.6             <fieldset>
   2.7 -              <textarea id="vstupniPole" name="vstupniPole" rows="100" cols="1000"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea>
   2.8 +              <textarea id="vstupniPole" name="vstupniPole" rows="100" cols="1000" onkeypress="javascript:checkTab(event);"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea>
   2.9               <button class="zobrazitHistorii"
  2.10                   name="zobrazitHistorii"
  2.11                   title="Vypíše historii SQL příkazů."
   3.1 --- a/java/sql-vyuka/web/index.jsp	Fri May 29 00:36:44 2009 +0200
   3.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/index.jsp	Fri May 29 01:31:01 2009 +0200
   3.3 @@ -11,6 +11,8 @@
   3.4     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
   3.5     <link href="styl.css" type="text/css" rel="StyleSheet"/>
   3.6     <script type="text/javaScript" src="hlavni.js"></script>
   3.7 +    <script type="text/javaScript" src="vstupniPole.js"></script>
   3.8 +    <script type="text/javaScript" src="klavesoveZkratky.js"></script>
   3.9     <title><fmt:message key="nazev"/></title>
  3.10   </head>
  3.11   <body>
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/klavesoveZkratky.js	Fri May 29 01:31:01 2009 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,30 @@
   4.4 +/** Klávesové zkratky pro celou stránku */
   4.5 +
   4.6 +var isCtrl = false;
   4.7 +
   4.8 +document.onkeyup = function(e) {
   4.9 +  if(e.which == 17) {
  4.10 +    isCtrl = false;
  4.11 +  }
  4.12 +}
  4.13 +
  4.14 +document.onkeydown = function(e) {
  4.15 +  if(e.which == 17) {
  4.16 +    isCtrl = true;
  4.17 +  }
  4.18 +
  4.19 +  if (isCtrl) {
  4.20 +    if (e.which == 13) {
  4.21 +      /** ctrl+enter → vykonáme SQL */
  4.22 +      ajaxVykonatSQL();
  4.23 +      return false;
  4.24 +    } else if (e.which == 72) {
  4.25 +      /** ctrl+h → uobrazíme historii */
  4.26 +      ajaxZobrazitHistorii();
  4.27 +      return false;
  4.28 +    }
  4.29 +    return true;
  4.30 +  } else {
  4.31 +    return true;
  4.32 +  }
  4.33 +}
  4.34 \ No newline at end of file
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/vstupniPole.js	Fri May 29 01:31:01 2009 +0200
   5.3 @@ -0,0 +1,67 @@
   5.4 +/** Umožní zadávat tabulátor */
   5.5 +
   5.6 +var tab = "\t";
   5.7 +
   5.8 +function checkTab(evt) {
   5.9 +
  5.10 +  var t = evt.target;
  5.11 +  var ss = t.selectionStart;
  5.12 +  var se = t.selectionEnd;
  5.13 +
  5.14 +
  5.15 +  // Tabulátor
  5.16 +  if (evt.keyCode == 9) {
  5.17 +    evt.preventDefault();
  5.18 +
  5.19 +    // Víceřádkový výběr
  5.20 +    if (ss != se && t.value.slice(ss,se).indexOf("\n") != -1) {
  5.21 +      var pre = t.value.slice(0,ss);
  5.22 +      var sel = t.value.slice(ss,se).replace(/\n/g,"\n"+tab);
  5.23 +      var post = t.value.slice(se,t.value.length);
  5.24 +      t.value = pre.concat(tab).concat(sel).concat(post);
  5.25 +      t.selectionStart = ss + tab.length;
  5.26 +      t.selectionEnd = se + tab.length;
  5.27 +    }
  5.28 +
  5.29 +    // Jednořádkový nebo žádný výběr
  5.30 +    else {
  5.31 +      t.value = t.value.slice(0,ss).concat(tab).concat(t.value.slice(ss,t.value.length));
  5.32 +      if (ss == se) {
  5.33 +        t.selectionStart = t.selectionEnd = ss + tab.length;
  5.34 +      }
  5.35 +      else {
  5.36 +        t.selectionStart = ss + tab.length;
  5.37 +        t.selectionEnd = se + tab.length;
  5.38 +      }
  5.39 +    }
  5.40 +  }
  5.41 +
  5.42 +  // Backspace
  5.43 +  else if (evt.keyCode==8 && t.value.slice(ss - 4,ss) == tab) {
  5.44 +    evt.preventDefault();
  5.45 +    t.value = t.value.slice(0,ss - 4).concat(t.value.slice(ss,t.value.length));
  5.46 +    t.selectionStart = t.selectionEnd = ss - tab.length;
  5.47 +  }
  5.48 +
  5.49 +  // Delete
  5.50 +  else if (evt.keyCode==46 && t.value.slice(se,se + 4) == tab) {
  5.51 +    evt.preventDefault();
  5.52 +    t.value = t.value.slice(0,ss).concat(t.value.slice(ss + 4,t.value.length));
  5.53 +    t.selectionStart = t.selectionEnd = ss;
  5.54 +  }
  5.55 +
  5.56 +  // Doleva
  5.57 +  else if (evt.keyCode == 37 && t.value.slice(ss - 4,ss) == tab) {
  5.58 +    alert("levá");
  5.59 +    evt.preventDefault();
  5.60 +    t.selectionStart = t.selectionEnd = ss - 4;
  5.61 +  }
  5.62 +
  5.63 +
  5.64 +  // Doprava
  5.65 +  else if (evt.keyCode == 39 && t.value.slice(ss,ss + 4) == tab) {
  5.66 +    alert("pravá");
  5.67 +    evt.preventDefault();
  5.68 +    t.selectionStart = t.selectionEnd = ss + 4;
  5.69 +  }
  5.70 +}
  5.71 \ No newline at end of file