Přechod ze servletu na JSP – přidání JSPX.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun May 31 17:46:11 2009 +0200 (2009-05-31)
changeset 24dceaaefb1946
parent 23 6bbbd371e813
child 25 97bb16063d9e
Přechod ze servletu na JSP – přidání JSPX.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/HistorieDAO.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Hlaska.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Uzivatel.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java
java/sql-vyuka/web/ajax.jspx
java/sql-vyuka/web/hlavni.js
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java	Sat May 30 22:54:44 2009 +0200
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   1.3 @@ -57,7 +57,7 @@
   1.4 
   1.5       Ajax a = new Ajax();
   1.6 
   1.7 -      Uzivatel uzivatel = new Uzivatel(request.getRequestedSessionId(), request.getRemoteHost());
   1.8 +      Uzivatel uzivatel = new Uzivatel(request.getRequestedSessionId(), request.getRemoteAddr());
   1.9 
  1.10       switch (parametrAkce) {
  1.11         case vykonat:
   2.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/HistorieDAO.java	Sat May 30 22:54:44 2009 +0200
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/HistorieDAO.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   2.3 @@ -60,7 +60,8 @@
   2.4     Tabulka t = new Tabulka();
   2.5     String[] zahlavi = {"Kdy", "SQL příkaz"};
   2.6     t.setZahlavi(zahlavi);
   2.7 -
   2.8 +    /** TODO: lokalizace */
   2.9 +    t.setZahlaviTip("TODO: Překlad");
  2.10 
  2.11     Connection db = getSpojeni(DATABAZE.APLIKACE);
  2.12     if (db == null) {
   3.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Hlaska.java	Sat May 30 22:54:44 2009 +0200
   3.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Hlaska.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   3.3 @@ -10,7 +10,7 @@
   3.4 
   3.5   private String text;
   3.6   private Typ typ;
   3.7 -  private boolean escapovat;
   3.8 +  private boolean escapovat = true;
   3.9 
  3.10   /**
  3.11    * SQL hláška
   4.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java	Sat May 30 22:54:44 2009 +0200
   4.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   4.3 @@ -11,6 +11,7 @@
   4.4 public class Tabulka implements HtmlObjekt {
   4.5 
   4.6   private String[] zahlavi;
   4.7 +  private String zahlaviTip;
   4.8   private Collection<Object[]> hodnoty = new ArrayList<Object[]>();
   4.9 
  4.10   public String getHtml() {
  4.11 @@ -67,6 +68,14 @@
  4.12     this.zahlavi = zahlavi;
  4.13   }
  4.14 
  4.15 +  public String getZahlaviTip() {
  4.16 +    return zahlaviTip;
  4.17 +  }
  4.18 +
  4.19 +  public void setZahlaviTip(String zahlaviTip) {
  4.20 +    this.zahlaviTip = zahlaviTip;
  4.21 +  }
  4.22 +
  4.23   public Collection<Object[]> getHodnoty() {
  4.24     return hodnoty;
  4.25   }
   5.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Uzivatel.java	Sat May 30 22:54:44 2009 +0200
   5.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Uzivatel.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   5.3 @@ -14,6 +14,9 @@
   5.4     this.ipAdresa = ipAdresa;
   5.5   }
   5.6 
   5.7 +  public Uzivatel() {
   5.8 +  }
   5.9 +
  5.10   public String getIdSezeni() {
  5.11     return idSezeni;
  5.12   }
   6.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties	Sat May 30 22:54:44 2009 +0200
   6.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   6.3 @@ -18,6 +18,11 @@
   6.4 js.probihaSQL=Prob\u00EDh\u00E1 zpracov\u00E1n\u00ED SQL p\u0159\u00EDkazu\u2026
   6.5 js.probihaHistorie=Na\u010D\u00EDt\u00E1 se historie\u2026
   6.6 
   6.7 -licence.program=Program je vyd\u00E1n pod licenc\u00ED: 
   6.8 +licence.program=Program je vyd\u00E1n pod licenc\u00ED:
   6.9 licence.agpl=GNU Affero GPL
  6.10 -licence.zdrojaky=Zdrojov\u00E9 k\u00F3dy ke sta\u017Een\u00ED: 
  6.11 +licence.zdrojaky=Zdrojov\u00E9 k\u00F3dy ke sta\u017Een\u00ED:
  6.12 +
  6.13 +vysledek.razeniTip=Chce\u0161 set\u0159\u00EDdit v\u00FDsledek podle n\u011Bjak\u00E9ho sloupce? Co takhle ORDER BY sloupec.
  6.14 +historie.kdy=Kdy
  6.15 +historie.prikaz=SQL p\u0159\u00EDkaz
  6.16 +historie.zahlaviTip=Posledn\u00ED proveden\u00E9 SQL p\u0159\u00EDkazy.
   7.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   7.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   7.3 @@ -0,0 +1,52 @@
   7.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.web;
   7.5 +
   7.6 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dao.HistorieDAO;
   7.7 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dao.PiskovisteDAO;
   7.8 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Uzivatel;
   7.9 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.VysledekSQL;
  7.10 +
  7.11 +/**
  7.12 + * Webová beana, která poskytuje data Ajaxovému JSPčku.
  7.13 + * @author fiki
  7.14 + */
  7.15 +public class Ajax {
  7.16 +
  7.17 +  private final Uzivatel uzivatel = new Uzivatel();
  7.18 +  private String sqlPrikaz;
  7.19 +
  7.20 +  /**
  7.21 +   * Nastaví informace o klientovi (uživateli).
  7.22 +   * @param ipAdresa IP adresa, ze které přišel HTTP požadavek
  7.23 +   * @param ipPresmerovano HTTP hlavička x-forwarded-for
  7.24 +   * @param idSezeni javovská HTTP relace
  7.25 +   */
  7.26 +  public void setKlient(String ipAdresa, String ipPresmerovano, String idSezeni) {
  7.27 +    if ("127.0.0.1".equals(ipAdresa) && ipPresmerovano != null) {
  7.28 +      uzivatel.setIpAdresa(ipPresmerovano);
  7.29 +    } else {
  7.30 +      uzivatel.setIpAdresa(ipAdresa);
  7.31 +    }
  7.32 +    uzivatel.setIdSezeni(idSezeni);
  7.33 +  }
  7.34 +
  7.35 +  public void setSqlPrikaz(String sqlPrikaz) {
  7.36 +    this.sqlPrikaz = sqlPrikaz;
  7.37 +  }
  7.38 +
  7.39 +  /**
  7.40 +   * @return Historie SQL příkazů daného uživatele.
  7.41 +   */
  7.42 +  public VysledekSQL getHistorie() {
  7.43 +    HistorieDAO h = new HistorieDAO();
  7.44 +    return h.nactiHistorii(uzivatel);
  7.45 +  }
  7.46 +
  7.47 +  /**
  7.48 +   * Vykoná zadaný SQL příkaz v databázi.
  7.49 +   * @return Výsledek dotazu – tabulka, hláška nebo chyba.
  7.50 +   */
  7.51 +  public VysledekSQL getSQLVysledek() {
  7.52 +    PiskovisteDAO p = new PiskovisteDAO();
  7.53 +    return p.vykonejSQL(sqlPrikaz, uzivatel);
  7.54 +  }
  7.55 +}
   8.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   8.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/ajax.jspx	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   8.3 @@ -0,0 +1,63 @@
   8.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   8.5 +<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
   8.6 +     xmlns:fmt="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"
   8.7 +     xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
   8.8 +     version="2.0">
   8.9 +  <jsp:directive.page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"/>
  8.10 +  <fmt:setBundle basename="cz.frantovo.sql.vyuka.preklady" scope="application"/>
  8.11 +  <jsp:useBean id="ajax" class="cz.frantovo.sql.vyuka.web.Ajax" scope="request"/>
  8.12 +
  8.13 +  <jsp:scriptlet>
  8.14 +    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
  8.15 +    ajax.setKlient(request.getRemoteAddr(), request.getHeader("x-forwarded-for"), request.getRequestedSessionId());
  8.16 +  </jsp:scriptlet>
  8.17 +
  8.18 +  <c:choose>
  8.19 +    <!-- Akce: Historie a vykonání SQL příkazu -->
  8.20 +    <c:when test="${param.akce == 'historie' || param.akce == 'vykonat'}">
  8.21 +      <c:choose>
  8.22 +        <c:when test="${param.akce == 'historie'}">
  8.23 +          <c:set var="vysledek" value="${ajax.historie}" scope="request"/>
  8.24 +        </c:when>
  8.25 +        <c:when test="${param.akce == 'vykonat'}">
  8.26 +          <jsp:setProperty name="ajax" property="sqlPrikaz" value="${param.sql}"/>
  8.27 +          <c:set var="vysledek" value="${ajax.SQLVysledek}" scope="request"/>
  8.28 +        </c:when>
  8.29 +      </c:choose>
  8.30 +
  8.31 +      <!-- Tabulky -->
  8.32 +      <c:forEach var="tabulka" items="${vysledek.tabulky}">
  8.33 +        <table>
  8.34 +          <thead title="${tabulka.zahlaviTip}">
  8.35 +            <tr>
  8.36 +              <c:forEach var="zahlavi" items="${tabulka.zahlavi}">
  8.37 +                <td><c:out value="${zahlavi}"/></td>
  8.38 +              </c:forEach>
  8.39 +            </tr>
  8.40 +          </thead>
  8.41 +          <tbody>
  8.42 +            <c:forEach var="radek" items="${tabulka.hodnoty}">
  8.43 +              <tr>
  8.44 +                <c:forEach var="bunka" items="${radek}">
  8.45 +                  <td><c:out value="${bunka}" /></td>
  8.46 +                </c:forEach>
  8.47 +              </tr>
  8.48 +            </c:forEach>
  8.49 +          </tbody>
  8.50 +        </table>
  8.51 +      </c:forEach>
  8.52 +
  8.53 +      <!-- Hlášky -->
  8.54 +      <c:forEach var="hlaska" items="${vysledek.hlasky}">
  8.55 +        <p class="vysledek${hlaska.typ}">
  8.56 +          <c:out value="${hlaska.text}" escapeXml="${hlaska.escapovat}" />
  8.57 +        </p>
  8.58 +      </c:forEach>
  8.59 +    </c:when>
  8.60 +
  8.61 +    <!-- Akce: Nápověda -->
  8.62 +    <c:when test="${param.akce == 'napoveda'}">
  8.63 +      <p>TODO: nápověda.</p>
  8.64 +    </c:when>
  8.65 +  </c:choose>
  8.66 +</jsp:root>
   9.1 --- a/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Sat May 30 22:54:44 2009 +0200
   9.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/hlavni.js	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   9.3 @@ -54,7 +54,7 @@
   9.4 function ajaxVykonatSQL() {
   9.5   if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
   9.6     zobraz(document.lokalizace.probihaSQL.value, stavovePole);
   9.7 -    ajax.open("POST", 'ajax?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(getSQL()), true);
   9.8 +    ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(getSQL()), true);
   9.9     ajax.onreadystatechange = function() {
  9.10       if (ajax.readyState == 4) {
  9.11         zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  9.12 @@ -70,7 +70,7 @@
  9.13 function ajaxZobrazitHistorii() {
  9.14   if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  9.15     zobraz(document.lokalizace.probihaHistorie.value, stavovePole);
  9.16 -    ajax.open("POST", 'ajax?akce=historie', true);
  9.17 +    ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=historie', true);
  9.18     ajax.onreadystatechange = function() {
  9.19       if (ajax.readyState == 4) {
  9.20         zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);