Přechod ze servletu na JSP – zbavení se servletu a HTML uvnitř javového kódu.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun May 31 17:53:15 2009 +0200 (2009-05-31)
changeset 2597bb16063d9e
parent 24 dceaaefb1946
child 26 5844d64930de
Přechod ze servletu na JSP – zbavení se servletu a HTML uvnitř javového kódu.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/Html.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Ajax.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Hlaska.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/HtmlObjekt.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/VysledekSQL.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/Html.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   1.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.3 @@ -1,14 +0,0 @@
   1.4 -package cz.frantovo.sql.vyuka;
   1.5 -
   1.6 -/**
   1.7 - *
   1.8 - * @author fiki
   1.9 - */
  1.10 -public class Html {
  1.11 -
  1.12 -  /** Escapuje HTML značky v textu. */
  1.13 -  public static String escapuj(String text) {
  1.14 -    /** TODO: dopsat! */
  1.15 -    return text;
  1.16 -  }
  1.17 -}
   2.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Ajax.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   2.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.3 @@ -1,32 +0,0 @@
   2.4 -package cz.frantovo.sql.vyuka.ajax;
   2.5 -
   2.6 -import cz.frantovo.sql.vyuka.dao.HistorieDAO;
   2.7 -import cz.frantovo.sql.vyuka.dao.PiskovisteDAO;
   2.8 -import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Uzivatel;
   2.9 -import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.VysledekSQL;
  2.10 -
  2.11 -/**
  2.12 - * Pomocník servletu. Vrací HTML části stránek.
  2.13 - * @author fiki
  2.14 - */
  2.15 -public class Ajax {
  2.16 -
  2.17 -  /**
  2.18 -   * @return Historie SQL příkazů daného uživatele.
  2.19 -   */
  2.20 -  public String getHistorie(Uzivatel uzivatel) {
  2.21 -    HistorieDAO h = new HistorieDAO();
  2.22 -    VysledekSQL v = h.nactiHistorii(uzivatel);
  2.23 -    return v.getHtml();
  2.24 -  }
  2.25 -
  2.26 -  /**
  2.27 -   * Vykoná zadaný SQL příkaz v databázi.
  2.28 -   * @return Výsledek dotazu – tabulka, hláška nebo chyba.
  2.29 -   */
  2.30 -  public String geSQLVysledek(String sql, Uzivatel uzivatel) {
  2.31 -    PiskovisteDAO p = new PiskovisteDAO();
  2.32 -    VysledekSQL v = p.vykonejSQL(sql, uzivatel);
  2.33 -    return v.getHtml();
  2.34 -  }
  2.35 -}
   3.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Servlet.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   3.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.3 @@ -1,128 +0,0 @@
   3.4 -package cz.frantovo.sql.vyuka.ajax;
   3.5 -
   3.6 -import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Uzivatel;
   3.7 -import java.io.IOException;
   3.8 -import java.io.PrintWriter;
   3.9 -import javax.servlet.ServletException;
  3.10 -import javax.servlet.http.HttpServlet;
  3.11 -import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
  3.12 -import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
  3.13 -
  3.14 -/**
  3.15 - * Servlet pro vyřizování AJAXových požadavků.
  3.16 - * @author fiki
  3.17 - */
  3.18 -public class Servlet extends HttpServlet {
  3.19 -
  3.20 -  private static final long serialVersionUID = 9102108273105288056L;
  3.21 -
  3.22 -  private enum akce {
  3.23 -
  3.24 -    /** Provede SQL dotaz. */
  3.25 -    vykonat,
  3.26 -    /** Vypíše historii SQL příkazů daného uživatele. */
  3.27 -    historie,
  3.28 -    /** Nápověda – průvodce */
  3.29 -    napoveda,
  3.30 -    /** Vypíše nějaké nepotřebné informace. */
  3.31 -    test,
  3.32 -    /** Pokud je požadovaná akce nesmysl. */
  3.33 -    chyba
  3.34 -  }
  3.35 -
  3.36 -  /** 
  3.37 -   * Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods.
  3.38 -   * @param request servlet request
  3.39 -   * @param response servlet response
  3.40 -   * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
  3.41 -   * @throws IOException if an I/O error occurs
  3.42 -   */
  3.43 -  protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
  3.44 -
  3.45 -    /** Používáme pouze UTF-8 */
  3.46 -    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
  3.47 -    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
  3.48 -
  3.49 -    PrintWriter out = response.getWriter();
  3.50 -
  3.51 -    try {
  3.52 -
  3.53 -      akce parametrAkce = akce.chyba;
  3.54 -      try {
  3.55 -        parametrAkce = akce.valueOf(request.getParameter("akce"));
  3.56 -      } catch (Exception e) {
  3.57 -        /** Chyba nebo podvržený AJAXový požadavek → zobrazíme chybovou hlášku */
  3.58 -      }
  3.59 -
  3.60 -
  3.61 -      Ajax a = new Ajax();
  3.62 -
  3.63 -      Uzivatel uzivatel = new Uzivatel(request.getRequestedSessionId(), request.getRemoteAddr());
  3.64 -
  3.65 -      switch (parametrAkce) {
  3.66 -        case vykonat:
  3.67 -          out.println(a.geSQLVysledek(request.getParameter("sql"), uzivatel));
  3.68 -          break;
  3.69 -        case historie:
  3.70 -          out.println(a.getHistorie(uzivatel));
  3.71 -          break;
  3.72 -        case napoveda:
  3.73 -          out.println("<p>Nápověda bude…</p>");
  3.74 -          break;
  3.75 -        case test:
  3.76 -          out.println("<p>AJAX jede!</p>");
  3.77 -          out.println("<ol>");
  3.78 -          out.println("<li>Metoda: " + request.getMethod() + "</li>");
  3.79 -          out.println("<li>Host: " + request.getRemoteHost() + "</li>");
  3.80 -          out.println("<li>Adresa: " + request.getRemoteAddr() + "</li>");
  3.81 -          out.println("<li>Akce: " + request.getParameter("akce") + "</li>");
  3.82 -          out.println("<li>SQL: " + request.getParameter("sql") + "</li>");
  3.83 -          out.println("<li>Sezení: " + request.getRequestedSessionId() + "</li>");
  3.84 -          out.println("<li>URL: " + request.getRequestURL().toString() + "</li>");
  3.85 -          out.println("</ol>");
  3.86 -          break;
  3.87 -        case chyba:
  3.88 -          out.println("<p>chyba</p>");
  3.89 -          break;
  3.90 -      }
  3.91 -    } finally {
  3.92 -      out.close();
  3.93 -    }
  3.94 -  }
  3.95 -
  3.96 -  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code.">
  3.97 -  /** 
  3.98 -   * Handles the HTTP <code>GET</code> method.
  3.99 -   * @param request servlet request
  3.100 -   * @param response servlet response
  3.101 -   * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
  3.102 -   * @throws IOException if an I/O error occurs
  3.103 -   */
  3.104 -  @Override
  3.105 -  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  3.106 -      throws ServletException, IOException {
  3.107 -    processRequest(request, response);
  3.108 -  }
  3.109 -
  3.110 -  /** 
  3.111 -   * Handles the HTTP <code>POST</code> method.
  3.112 -   * @param request servlet request
  3.113 -   * @param response servlet response
  3.114 -   * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
  3.115 -   * @throws IOException if an I/O error occurs
  3.116 -   */
  3.117 -  @Override
  3.118 -  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  3.119 -      throws ServletException, IOException {
  3.120 -    processRequest(request, response);
  3.121 -  }
  3.122 -
  3.123 -  /** 
  3.124 -   * Returns a short description of the servlet.
  3.125 -   * @return a String containing servlet description
  3.126 -   */
  3.127 -  @Override
  3.128 -  public String getServletInfo() {
  3.129 -    return "Servlet pro zpracování AJAXových požadavků.";
  3.130 -  }// </editor-fold>
  3.131 -}
   4.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Hlaska.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   4.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Hlaska.java	Sun May 31 17:53:15 2009 +0200
   4.3 @@ -1,13 +1,18 @@
   4.4 package cz.frantovo.sql.vyuka.dto;
   4.5 
   4.6 -import cz.frantovo.sql.vyuka.Html;
   4.7 -
   4.8 /**
   4.9  * Hláška úspěšného provedení.
  4.10  * @author fiki
  4.11  */
  4.12 -public class Hlaska implements HtmlObjekt {
  4.13 +public class Hlaska {
  4.14 
  4.15 +  public enum Typ {
  4.16 +
  4.17 +    OK,
  4.18 +    Tip,
  4.19 +    Varovani,
  4.20 +    Chyba
  4.21 +  }
  4.22   private String text;
  4.23   private Typ typ;
  4.24   private boolean escapovat = true;
  4.25 @@ -35,16 +40,6 @@
  4.26     this.escapovat = true;
  4.27   }
  4.28 
  4.29 -  public String getHtml() {
  4.30 -    String hodnota;
  4.31 -    if (isEscapovat()) {
  4.32 -      hodnota = Html.escapuj(text);
  4.33 -    } else {
  4.34 -      hodnota = text;
  4.35 -    }
  4.36 -    return "<p class=\"vysledek" + getTyp().name() + "\">" + hodnota + "</p>";
  4.37 -  }
  4.38 -
  4.39   public String getText() {
  4.40     return text;
  4.41   }
  4.42 @@ -68,12 +63,4 @@
  4.43   public void setEscapovat(boolean escapovat) {
  4.44     this.escapovat = escapovat;
  4.45   }
  4.46 -
  4.47 -  public enum Typ {
  4.48 -
  4.49 -    OK,
  4.50 -    Tip,
  4.51 -    Varovani,
  4.52 -    Chyba
  4.53 -  }
  4.54 }
   5.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/HtmlObjekt.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   5.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.3 @@ -1,10 +0,0 @@
   5.4 -package cz.frantovo.sql.vyuka.dto;
   5.5 -
   5.6 -/**
   5.7 - * HTML objekt.
   5.8 - * @author fiki
   5.9 - */
  5.10 -public interface HtmlObjekt {
  5.11 -
  5.12 -  public String getHtml();
  5.13 -}
   6.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   6.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java	Sun May 31 17:53:15 2009 +0200
   6.3 @@ -1,6 +1,5 @@
   6.4 package cz.frantovo.sql.vyuka.dto;
   6.5 
   6.6 -import cz.frantovo.sql.vyuka.Html;
   6.7 import java.util.ArrayList;
   6.8 import java.util.Collection;
   6.9 
  6.10 @@ -8,58 +7,12 @@
  6.11  * Tabulka, která je výsledkem SQL dotazu.
  6.12  * @author fiki
  6.13  */
  6.14 -public class Tabulka implements HtmlObjekt {
  6.15 +public class Tabulka {
  6.16 
  6.17   private String[] zahlavi;
  6.18   private String zahlaviTip;
  6.19   private Collection<Object[]> hodnoty = new ArrayList<Object[]>();
  6.20 
  6.21 -  public String getHtml() {
  6.22 -
  6.23 -    if (getZahlavi() == null || getHodnoty() == null || getZahlavi().length < 1) {
  6.24 -      return "<p>Chybná tabulka</p>";
  6.25 -    } else {
  6.26 -
  6.27 -      StringBuffer html = new StringBuffer();
  6.28 -
  6.29 -      html.append("<table>");
  6.30 -
  6.31 -
  6.32 -      html.append("<thead title=\"Chceš setřídit výsledek podle nějakého sloupce? Co takhle ORDER BY sloupec.\">");
  6.33 -      html.append("<tr>");
  6.34 -      for (String z : getZahlavi()) {
  6.35 -        html.append("<td>" + Html.escapuj(z) + "</td>");
  6.36 -      }
  6.37 -      html.append("</tr>");
  6.38 -      html.append("</thead>");
  6.39 -
  6.40 -
  6.41 -      html.append("<tbody>");
  6.42 -      for (Object[] hh : getHodnoty()) {
  6.43 -        html.append("<tr>");
  6.44 -        for (Object h : hh) {
  6.45 -          html.append(formatujBunku(h));
  6.46 -        }
  6.47 -        html.append("</tr>");
  6.48 -      }
  6.49 -      html.append("</tbody>");
  6.50 -
  6.51 -      html.append("</table>");
  6.52 -
  6.53 -
  6.54 -      return html.toString();
  6.55 -    }
  6.56 -  }
  6.57 -
  6.58 -  private String formatujBunku(Object o) {
  6.59 -    /** TODO: podporovat i jiné typy */
  6.60 -    if (o instanceof Integer) {
  6.61 -      return "<td class=\"cislo\">" + Html.escapuj(String.valueOf(o)) + "</td>";
  6.62 -    } else {
  6.63 -      return "<td>" + Html.escapuj(String.valueOf(o)) + "</td>";
  6.64 -    }
  6.65 -  }
  6.66 -
  6.67   public String[] getZahlavi() {
  6.68     return zahlavi;
  6.69   }
   7.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/VysledekSQL.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   7.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/VysledekSQL.java	Sun May 31 17:53:15 2009 +0200
   7.3 @@ -4,10 +4,11 @@
   7.4 import java.util.Collection;
   7.5 
   7.6 /**
   7.7 - * Výsledek SQL dotazu
   7.8 + * Výsledek SQL dotazu.
   7.9 + * Obsahuje tabulky a hlášky.
  7.10  * @author fiki
  7.11  */
  7.12 -public class VysledekSQL implements HtmlObjekt {
  7.13 +public class VysledekSQL {
  7.14 
  7.15   private Collection<Tabulka> tabulky = new ArrayList<Tabulka>();
  7.16   private Collection<Hlaska> hlasky = new ArrayList<Hlaska>();
  7.17 @@ -19,18 +20,4 @@
  7.18   public Collection<Hlaska> getHlasky() {
  7.19     return hlasky;
  7.20   }
  7.21 -
  7.22 -  public String getHtml() {
  7.23 -    StringBuffer html = new StringBuffer();
  7.24 -
  7.25 -    for (Tabulka t : tabulky) {
  7.26 -      html.append(t.getHtml());
  7.27 -    }
  7.28 -
  7.29 -    for (Hlaska h : hlasky) {
  7.30 -      html.append(h.getHtml());
  7.31 -    }
  7.32 -
  7.33 -    return html.toString();
  7.34 -  }
  7.35 }
   8.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java	Sun May 31 17:46:11 2009 +0200
   8.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java	Sun May 31 17:53:15 2009 +0200
   8.3 @@ -17,7 +17,7 @@
   8.4   /**
   8.5    * Nastaví informace o klientovi (uživateli).
   8.6    * @param ipAdresa IP adresa, ze které přišel HTTP požadavek
   8.7 -   * @param ipPresmerovano HTTP hlavička x-forwarded-for
   8.8 +   * @param ipPresmerovano HTTP hlavička x-forwarded-for (přidává proxy).
   8.9    * @param idSezeni javovská HTTP relace
  8.10    */
  8.11   public void setKlient(String ipAdresa, String ipPresmerovano, String idSezeni) {