%C5%A1ablona/str%C3%A1nka.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2013-08-13 zaostalé prohlížeče: textarea
2013-06-23 XHTML metadata: klíčová slova
2013-06-23 XHTML metadata: autor + popis stránky
2013-06-23 název webu v titulku stránky
2012-02-08 Poznámky pod čarou.
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-08 Zjednodušení šablony stránka.xsl (přesun šablon do stránka-společné.xsl) #8.
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-06 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
2012-01-05 Tabulek #15: více tabulátorů.
2012-01-05 Pro tvorbu tabulek #15 se bude používat tabulátor (místo středníku).
2012-01-05 Možnost vkládat jednoduché tabulky #15
2012-01-05 Přidáno upozornění, že se vycpávkový text #14 stahuje ze Sítě.
2012-01-05 Makro pro vycpávkový text #14: první verze, při každém generování se stahuje ze Sítě.
2012-01-05 Zvýrazňování syntaxe #12: zdrojáky ze souborů budeme načítat už v XSLT ne až v Javě.
2011-12-31 Zvýrazňování syntaxe: externí zdrojáky v <m:pre/> s atributem odkaz="ano" budou mít odkaz na stažení souboru.
2011-12-31 Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
2011-09-13 Wiki syntaxe #7 – základ, podpora Markdown syntaxe.
2011-08-23 drobnosti #12 #13
2011-08-23 Diagramy #13 – drobná vylepšení.
2011-08-23 Diagramy #13 – první verze, celkem funguje.
2011-08-22 #12 Informace o jazyku v XHTML komentáři.
2011-08-22 #12 Lepší ošetření chyb – vypíšeme varování a na výstup vložíme původní text bez zvýraznění syntaxe.
2011-08-22 Zvýrazňování syntaxe #12 – začátek.
2011-07-06 Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
2011-04-30 Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8
2011-04-30 Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
2011-04-30 Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).
2011-04-30 makro měřák: podpora zaostalých prohlížečů
2011-04-28 Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
2011-04-03 Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem ipsum.
2011-04-03 statický obsah a úloha pro čištění
2011-04-03 Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
2011-04-03 RSS agregace, #2
2011-04-03 Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.
2011-04-03 Při kopírování elementů vynecháme nepoužité xmlns deklarace.
2011-04-03 genrování hlavní nabídky #1
2011-04-03 vkládáme i záhlaví, #6
2011-04-02 vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
2011-04-02 základ, první verze