šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200 (2011-04-30)
changeset 19 b81b96475fe0
parent 18 45e41566f8a6
child 20 29361e026fa3
permissions -rw-r--r--
Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   6 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
   7 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   8 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   9 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  10 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  11 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  12 	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
  13 	<xsl:output 
  14 		method="xml" 
  15 		indent="yes" 
  16 		encoding="UTF-8"		
  17 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  18 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  19 		
  20 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  21 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  22 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  23 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  24 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  25 	
  26 	<xsl:include href="makra.xsl"/>
  27 	
  28 	<!-- Celý dokument: -->
  29 	<xsl:template match="/">
  30 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  31 		<html>
  32 			<head>
  33 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  34 					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
  35 				</xsl:if>
  36 				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
  37 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  38 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  39 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
  40 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
  41 			</head>
  42 			<body>
  43 				<div id="tělo">
  44 					<div id="záhlaví">
  45 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  46 					</div>
  47 					<div id="vnitřek">
  48 						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
  49 						<ul id="nabídka">
  50 							<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  51 								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  52 								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  53 								<li>
  54 									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  55 									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  56 									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  57 								</li>
  58 							</xsl:for-each>
  59 						</ul>
  60 						<div id="text">
  61 							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
  62 						</div>
  63 					</div>
  64 					<div id="zápatí">
  65 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  66 					</div>
  67 				</div>
  68 			</body>
  69 		</html>
  70 	</xsl:template>
  71 	
  72 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  73 	<xsl:template match="*">
  74 		<xsl:element name="{name()}">
  75 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  76 			<xsl:apply-templates/>
  77 		</xsl:element>
  78   </xsl:template>
  79   
  80   <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  81   <xsl:template name="varováníRetardace">
  82   	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  83 			<xsl:comment>
  84 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  85 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  86 				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  87 			</xsl:comment>
  88   	</xsl:if>
  89   </xsl:template>
  90 
  91   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  92   <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  93   	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  94   		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  95   	</script>
  96   </xsl:template>
  97   <xsl:template match="k:web/k:css">
  98   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  99   </xsl:template>
  100  
  101   <!--
  102   	Makro pro převod interních odkazů:
  103   		- doplnění správné přípony
  104   		- URL kódování znaků
  105   -->
  106   <xsl:template match="m:a">
  107   	<a>
  108   		<xsl:copy-of select="@*"/>
  109   		<xsl:attribute name="href">
  110   			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
  111   		</xsl:attribute>
  112   		<xsl:apply-templates/>
  113   	</a>
  114   </xsl:template>
  115 
  116 </xsl:stylesheet>