šablona/stránka.xsl
changeset 19 b81b96475fe0
parent 18 45e41566f8a6
child 20 29361e026fa3
   1.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 30 19:34:55 2011 +0200
   1.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
   1.3 @@ -9,21 +9,22 @@
   1.4 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   1.5 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   1.6 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   1.7 -	exclude-result-prefixes="fn h s k xs m">
   1.8 +	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
   1.9 	<xsl:output 
  1.10 		method="xml" 
  1.11 		indent="yes" 
  1.12 		encoding="UTF-8"		
  1.13 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  1.14 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  1.15 -	
  1.16 -	<!-- Vstupní adresář: -->
  1.17 +		
  1.18 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  1.19 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  1.20 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  1.21 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  1.22 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  1.23 	
  1.24 +	<xsl:include href="makra.xsl"/>
  1.25 +	
  1.26 	<!-- Celý dokument: -->
  1.27 	<xsl:template match="/">
  1.28 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  1.29 @@ -111,24 +112,5 @@
  1.30   		<xsl:apply-templates/>
  1.31   	</a>
  1.32   </xsl:template>
  1.33 -  
  1.34 -  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  1.35 -  <xsl:template match="m:měřák">
  1.36 -  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  1.37 -  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  1.38 -		<xsl:choose>			
  1.39 -			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  1.40 -				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  1.41 -					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
  1.42 -					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  1.43 -						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  1.44 -					</p>	
  1.45 -				</div>
  1.46 -			</xsl:when>
  1.47 -			<xsl:otherwise>
  1.48 -				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  1.49 -			</xsl:otherwise>
  1.50 -		</xsl:choose>
  1.51 -	</xsl:template>
  1.52 
  1.53 </xsl:stylesheet>