2019-10-24 František Kučera fix license version: GNU GPLv3 default tip
2014-09-11 František Kučera hgignore: glob/regex
2014-03-07 František Kučera vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties
2013-10-20 František Kučera wiki: konstanta utf-8
2013-08-13 František Kučera zaostalé prohlížeče: textarea
2013-08-13 František Kučera podpora zaostalých prohlížečů – konfigurovatelná v .properties místo v .xml
2013-08-08 František Kučera ant: spouštění volitelného skriptu (připrav.sh) před generováním
2013-08-08 František Kučera Ant: úloha pro publikování obsahu
2013-07-01 František Kučera makro pro XML komentáře
2013-06-23 František Kučera XHTML metadata: klíčová slova
2013-06-23 František Kučera XHTML metadata: autor + popis stránky
2013-06-23 František Kučera odkazy na e-maily: nahrazování všech výskytů tečky a zavináče, ne jen prvních
2013-06-23 František Kučera název webu v titulku stránky
2013-06-22 František Kučera build.properties – cesta k XSLT JARu
2012-11-17 František Kučera skripty budou (opět) ve výchozím stavu vypnuté
2012-11-17 František Kučera odstranění mezer na koncích řádků
2012-11-17 František Kučera Přesunutí ukázkového obsahu do adresáře „ukázka“ a vytvoření symbolického odkazu „vstup“, který na něj ukazuje.
2012-07-08 František Kučera #20 Skriptování: čištění cesty
2012-07-07 František Kučera Licence k javovskému souboru a zvýraznění jen určitých řádků zdrojáku (awk).
2012-07-07 František Kučera #20 Skriptování: lepší odsazení
2012-07-06 František Kučera Added signature for changeset eb64393ed54e
2012-07-06 František Kučera Added tag v0.4 for changeset 9302cf6856ea
2012-07-06 František Kučera #20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra) v0.4
2012-07-06 František Kučera #20 Skriptování: uvnitř zadání skriptu lze používat jiná makra (interpretují se před provedením skriptu).
2012-07-06 František Kučera #20 Skriptování: kód ke zvýraznění syntaxe generovaný skriptem
2012-07-05 František Kučera #20 Skriptování: vnořování maker – zadání tabulky nebo diagramu může být generované skriptem.
2012-07-05 František Kučera nadpisy, mezery
2012-07-05 František Kučera #20 Skriptování: poznámka: xml → xhtml
2012-07-05 František Kučera #20 Skriptování: výstupní formáty: text (prostý), xhtml (fragment), xml (celý dokument, může mít XML deklaraci).
2012-07-05 František Kučera #20 Skriptování: Makra ve skriptech a Skripty v makrech + výpis verzí z Mercurialu.
2012-07-05 František Kučera #20 Skriptování: Podpora spouštění skriptů ze šablon (ne jen z dokumentů), oprava chyby (URI stránky bylo null),
2012-07-01 František Kučera #20 Skriptování: nedělitelné mezery
2012-07-01 František Kučera #20 Skriptování: komentář
2012-07-01 František Kučera #20 Skriptování: možnost spouštět skripty ze souborů (atribut: src).
2012-06-23 František Kučera #20 Skriptování: výpis názvu operačního systému
2012-06-23 František Kučera drobnosti
2012-06-23 František Kučera #20 Skriptování: hash bez názvu souboru
2012-06-23 František Kučera #20 Skriptování: komentář – XPath vs. Perl
2012-06-23 František Kučera drobnosti
2012-06-23 František Kučera #20 Skriptování: přidáno do hlavní nabídky
2012-06-23 František Kučera #20 Skriptování: nastavení ve web.conf: povolit | zakázat | ignorovat | varovat | vložit
2012-06-23 František Kučera #20 Skriptování: podpora výstupu ve formátu XML (musí být validní)
2012-06-23 František Kučera Skriptování: první verze
2012-02-09 František Kučera #16 „obfuskované“ odkazy na e-maily, které znesnadní sběr spamovacím robotům
2012-02-09 František Kučera #7 Wiki syntaxe: Texy – experimentální a oficiálně nepodporované.
2012-02-08 František Kučera Poznámky pod čarou.
2012-02-08 František Kučera #15 Tabulky: čísla budou zarovnaná doprava
2012-02-08 František Kučera Přehled verzí
2012-01-14 František Kučera ROT13 – šifrování #18: lepší titulek.
2012-01-14 František Kučera Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-14 František Kučera Pre bude mít overflow: auto; + opravy odsazení v CSS.
2012-01-14 František Kučera lepší odkaz na dokumentaci maker
2012-01-11 František Kučera ROT13 – šifrování #18
2012-01-10 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12 / pre: odsazení (tabulátor) bude 4 znaky (dříve 8).
2012-01-10 František Kučera Dokumentace: javadoc.
2012-01-09 František Kučera Odkazy #16: oprava odkazů na Wikipedii (lomítko).
2012-01-08 František Kučera Added signature for changeset 7e478bfa5694
2012-01-08 František Kučera Added tag v0.3 for changeset 7e478bfa5694
2012-01-08 František Kučera Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti. v0.3
2012-01-08 František Kučera Zjednodušení šablony stránka.xsl (přesun šablon do stránka-společné.xsl) #8.