2012-01-07 František Kučera přidání odkazů a zdrojáků do nabídky
2012-01-07 František Kučera Šachy :-)
2012-01-07 František Kučera odkaz #16 na RFCčko musí být číselný
2012-01-07 František Kučera Odkazy – jen dokumentační komentáře.
2012-01-07 František Kučera Diagramy #13: lepší alt u obrázku.
2012-01-07 František Kučera Odkazy #16: podpora Wikipedie
2012-01-07 František Kučera Makro pro odkazy #16 – Trac, Seznam, Google, RFC
2012-01-06 František Kučera Diagramy #13: možnost načítání ze souboru.
2012-01-06 František Kučera Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
2012-01-05 František Kučera Tabulek #15: více tabulátorů.
2012-01-05 František Kučera Pro tvorbu tabulek #15 se bude používat tabulátor (místo středníku).
2012-01-05 František Kučera Tabulky #15 – přidán CSS stín.
2012-01-05 František Kučera Přidáno varování při použití výchozího UUID (pro agregované výstupy).
2012-01-05 František Kučera Možnost vkládat jednoduché tabulky #15
2012-01-05 František Kučera Přidáno upozornění, že se vycpávkový text #14 stahuje ze Sítě.
2012-01-05 František Kučera Makro pro vycpávkový text #14: první verze, při každém generování se stahuje ze Sítě.
2012-01-05 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12: zdrojáky ze souborů budeme načítat už v XSLT ne až v Javě.
2011-12-31 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: černá barva místo výchozí u popisky odkazu.
2011-12-31 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: externí zdrojáky v <m:pre/> s atributem odkaz="ano" budou mít odkaz na stažení souboru.
2011-12-31 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
2011-09-13 František Kučera Netbeans: antovské úlohy do nabídky v NB.
2011-09-13 František Kučera Netbeans projekt + refaktorování Javového kódu (první krok).
2011-09-13 František Kučera Wiki syntaxe #7 – základ, podpora Markdown syntaxe.
2011-08-23 František Kučera drobnosti #12 #13 v0.2
2011-08-23 František Kučera zjednodušení a zpřehlednění kódu diagramu #13
2011-08-23 František Kučera jen formátování
2011-08-23 František Kučera Diagramy #13 – drobná vylepšení.
2011-08-23 František Kučera Diagramy #13 – první verze, celkem funguje.
2011-08-22 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12 – prakticky hotové.
2011-08-22 František Kučera #12 konstanty příkazů + chybová hláška u which.
2011-08-22 František Kučera #12 Informace o jazyku v XHTML komentáři.
2011-08-22 František Kučera #12 Lepší ošetření chyb – vypíšeme varování a na výstup vložíme původní text bez zvýraznění syntaxe.
2011-08-22 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12 – začátek.
2011-07-06 František Kučera Oprava časové zóny. TODO: pozor na změnu letního času
2011-07-06 František Kučera Seznam všech stránek formou odstavců.
2011-07-06 František Kučera Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
2011-07-06 František Kučera zkouška interního odkazu
2011-07-06 František Kučera lepší závislosti antovských úloh
2011-07-06 František Kučera drobnosti
2011-07-06 František Kučera Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
2011-04-30 František Kučera Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8 v0.1
2011-04-30 František Kučera Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
2011-04-30 František Kučera Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).
2011-04-30 František Kučera makro měřák: podpora zaostalých prohlížečů
2011-04-28 František Kučera Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
2011-04-28 František Kučera Logo/hlavička
2011-04-04 František Kučera Ještě více lorem ipsum.
2011-04-03 František Kučera Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem ipsum.
2011-04-03 František Kučera statický obsah a úloha pro čištění
2011-04-03 František Kučera Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
2011-04-03 František Kučera Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2
2011-04-03 František Kučera RSS agregace, #2
2011-04-03 František Kučera Atom – zjednodušení, #2
2011-04-03 František Kučera Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.
2011-04-03 František Kučera Při kopírování elementů vynecháme nepoužité xmlns deklarace.
2011-04-03 František Kučera genrování hlavní nabídky #1
2011-04-03 František Kučera vkládáme i záhlaví, #6
2011-04-02 František Kučera vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
2011-04-02 František Kučera základ, první verze
2011-04-02 František Kučera Licence: GPLv3