šablona/makra/wiki.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@61
   9
franta-hg@61
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  14
franta-hg@61
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  17
-->
franta-hg@51
  18
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  19
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  20
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@76
  21
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Wiki"
franta-hg@51
  22
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  23
	exclude-result-prefixes="m j">
franta-hg@51
  24
franta-hg@62
  25
	<!--
franta-hg@62
  26
		Wiki syntaxe
franta-hg@62
  27
		************
franta-hg@62
  28
		Text nemusíme vkládat v (X)HTML, ale můžeme ho uzavřít do této značky a používat „wiki“ syntaxi.
franta-hg@62
  29
		*
franta-hg@62
  30
		@syntaxe nepovinný atribut (zatím je podporován jen markdown procesor).
franta-hg@62
  31
	-->
franta-hg@62
  32
	<xsl:template match="m:wiki">
franta-hg@62
  33
		<xsl:variable name="wikiXHTML" select="j:formátujWiki(text(), @syntaxe)"/>
franta-hg@62
  34
		<xsl:choose>
franta-hg@51
  35
			<xsl:when test="$wikiXHTML">
franta-hg@51
  36
				<xsl:value-of select="$wikiXHTML" disable-output-escaping="yes"/>
franta-hg@51
  37
			</xsl:when>
franta-hg@51
  38
			<xsl:otherwise>
franta-hg@51
  39
				<xsl:message terminate="yes">Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě.</xsl:message>
franta-hg@51
  40
			</xsl:otherwise>
franta-hg@51
  41
		</xsl:choose>
franta-hg@62
  42
	</xsl:template>
franta-hg@51
  43
franta-hg@51
  44
</xsl:stylesheet>
franta-hg@87
  45