šablona/makra/wiki.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  21 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Wiki"
  22 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  23 	exclude-result-prefixes="m j">
  24 
  25 	<!--
  26 		Wiki syntaxe
  27 		************
  28 		Text nemusíme vkládat v (X)HTML, ale můžeme ho uzavřít do této značky a používat „wiki“ syntaxi.
  29 		*
  30 		@syntaxe nepovinný atribut (zatím je podporován jen markdown procesor).
  31 	-->
  32 	<xsl:template match="m:wiki">
  33 		<xsl:variable name="wikiXHTML" select="j:formátujWiki(text(), @syntaxe)"/>
  34 		<xsl:choose>
  35 			<xsl:when test="$wikiXHTML">
  36 				<xsl:value-of select="$wikiXHTML" disable-output-escaping="yes"/>
  37 			</xsl:when>
  38 			<xsl:otherwise>
  39 				<xsl:message terminate="yes">Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě.</xsl:message>
  40 			</xsl:otherwise>
  41 		</xsl:choose>
  42 	</xsl:template>
  43 
  44 </xsl:stylesheet>
  45