%C5%A1ablona/makra/wiki.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-08 Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
2012-01-07 odsazení, drobnosti
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-06 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker