šablona/makra/tabulka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 111 d59023a42d4b
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@61
   9
franta-hg@61
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  14
franta-hg@61
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  17
-->
franta-hg@51
  18
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@71
  19
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@71
  20
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@71
  21
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@71
  22
	exclude-result-prefixes="m">
franta-hg@70
  23
franta-hg@51
  24
	<!--
franta-hg@51
  25
		Jednoduché tabulky
franta-hg@51
  26
		******************
franta-hg@51
  27
		Data zadáváme do těla elementu.
franta-hg@51
  28
		Sloupce oddělujeme tabulátorem (může jich být víc, minimálně však jeden, mezery nestačí).
franta-hg@51
  29
		První řádek se považuje za záhlaví (nadpisy sloupců).
franta-hg@51
  30
		*
franta-hg@70
  31
		@src volitelně můžeme data tabulky načítat ze souboru 
franta-hg@70
  32
		@oddělovač regulární výraz, který odděluje sloupce – např. „\t+“ pro tabulátory (výchozí pro tabulky vložené přímo do stránky) nebo „;“ pro středník (výchozí pro tabulky načítané ze souboru) 
franta-hg@51
  33
	-->
franta-hg@70
  34
	<xsl:template match="m:tabulka">
franta-hg@70
  35
		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
franta-hg@70
  36
			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
franta-hg@70
  37
			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/>
franta-hg@70
  38
		</xsl:call-template>
franta-hg@70
  39
	</xsl:template>
franta-hg@70
  40
	
franta-hg@111
  41
	<!-- Skript je potřeba interpretovat ještě před tabulkou – ostatní makra budou interpretovat uvnitř buněk -->
franta-hg@111
  42
	<xsl:template match="m:tabulka[m:skript]">
franta-hg@111
  43
		<xsl:variable name="zadání">
franta-hg@111
  44
			<xsl:apply-templates select="*"/>
franta-hg@111
  45
		</xsl:variable>
franta-hg@111
  46
		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
franta-hg@111
  47
			<xsl:with-param name="zadání" select="$zadání"/>
franta-hg@111
  48
			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/>
franta-hg@111
  49
		</xsl:call-template>
franta-hg@111
  50
	</xsl:template>
franta-hg@111
  51
	
franta-hg@111
  52
	<!-- Tabulka načítaná ze souboru: -->
franta-hg@70
  53
	<xsl:template match="m:tabulka[@src]">
franta-hg@70
  54
		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
franta-hg@71
  55
			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
franta-hg@70
  56
			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, ';')[1]"/>
franta-hg@70
  57
		</xsl:call-template>
franta-hg@70
  58
	</xsl:template>
franta-hg@70
  59
	
franta-hg@111
  60
	<!-- TODO: Umožnit použití maker a značek uvnitř buněk tabulky. -->
franta-hg@70
  61
	<xsl:template name="vykresliTabulku">
franta-hg@70
  62
		<xsl:param name="zadání"/>
franta-hg@70
  63
		<xsl:param name="oddělovač"/>
franta-hg@70
  64
		<table>
franta-hg@70
  65
			<xsl:variable name="data" select="replace(replace($zadání, '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
franta-hg@70
  66
			<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
franta-hg@70
  67
			<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
franta-hg@70
  68
			<thead>
franta-hg@70
  69
				<tr>
franta-hg@70
  70
					<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, $oddělovač)">
franta-hg@70
  71
						<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@51
  72
							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
franta-hg@51
  73
						</xsl:if>
franta-hg@51
  74
					</xsl:for-each>
franta-hg@70
  75
				</tr>
franta-hg@70
  76
			</thead>
franta-hg@70
  77
			<tbody>
franta-hg@51
  78
				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
franta-hg@51
  79
					<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@51
  80
						<tr>
franta-hg@70
  81
							<xsl:for-each select="tokenize(., $oddělovač)">
franta-hg@51
  82
								<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@90
  83
									<xsl:element name="td">
franta-hg@90
  84
										<xsl:if test="number(normalize-space(.))">
franta-hg@90
  85
											<xsl:attribute name="class">číslo</xsl:attribute>
franta-hg@90
  86
										</xsl:if>
franta-hg@90
  87
										<xsl:value-of select="normalize-space(.)"/>
franta-hg@90
  88
									</xsl:element>
franta-hg@51
  89
								</xsl:if>
franta-hg@51
  90
							</xsl:for-each>
franta-hg@51
  91
						</tr>
franta-hg@51
  92
					</xsl:if>
franta-hg@51
  93
				</xsl:for-each>
franta-hg@70
  94
			</tbody>
franta-hg@70
  95
		</table>
franta-hg@70
  96
	</xsl:template>
franta-hg@51
  97
franta-hg@51
  98
</xsl:stylesheet>
franta-hg@51
  99