šablona/makra/tabulka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 111 d59023a42d4b
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  21 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  22 	exclude-result-prefixes="m">
  23 
  24 	<!--
  25 		Jednoduché tabulky
  26 		******************
  27 		Data zadáváme do těla elementu.
  28 		Sloupce oddělujeme tabulátorem (může jich být víc, minimálně však jeden, mezery nestačí).
  29 		První řádek se považuje za záhlaví (nadpisy sloupců).
  30 		*
  31 		@src volitelně můžeme data tabulky načítat ze souboru 
  32 		@oddělovač regulární výraz, který odděluje sloupce – např. „\t+“ pro tabulátory (výchozí pro tabulky vložené přímo do stránky) nebo „;“ pro středník (výchozí pro tabulky načítané ze souboru) 
  33 	-->
  34 	<xsl:template match="m:tabulka">
  35 		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  36 			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
  37 			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/>
  38 		</xsl:call-template>
  39 	</xsl:template>
  40 	
  41 	<!-- Skript je potřeba interpretovat ještě před tabulkou – ostatní makra budou interpretovat uvnitř buněk -->
  42 	<xsl:template match="m:tabulka[m:skript]">
  43 		<xsl:variable name="zadání">
  44 			<xsl:apply-templates select="*"/>
  45 		</xsl:variable>
  46 		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  47 			<xsl:with-param name="zadání" select="$zadání"/>
  48 			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/>
  49 		</xsl:call-template>
  50 	</xsl:template>
  51 	
  52 	<!-- Tabulka načítaná ze souboru: -->
  53 	<xsl:template match="m:tabulka[@src]">
  54 		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  55 			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
  56 			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, ';')[1]"/>
  57 		</xsl:call-template>
  58 	</xsl:template>
  59 	
  60 	<!-- TODO: Umožnit použití maker a značek uvnitř buněk tabulky. -->
  61 	<xsl:template name="vykresliTabulku">
  62 		<xsl:param name="zadání"/>
  63 		<xsl:param name="oddělovač"/>
  64 		<table>
  65 			<xsl:variable name="data" select="replace(replace($zadání, '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
  66 			<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
  67 			<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
  68 			<thead>
  69 				<tr>
  70 					<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, $oddělovač)">
  71 						<xsl:if test="normalize-space(.)">
  72 							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  73 						</xsl:if>
  74 					</xsl:for-each>
  75 				</tr>
  76 			</thead>
  77 			<tbody>
  78 				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
  79 					<xsl:if test="normalize-space(.)">
  80 						<tr>
  81 							<xsl:for-each select="tokenize(., $oddělovač)">
  82 								<xsl:if test="normalize-space(.)">
  83 									<xsl:element name="td">
  84 										<xsl:if test="number(normalize-space(.))">
  85 											<xsl:attribute name="class">číslo</xsl:attribute>
  86 										</xsl:if>
  87 										<xsl:value-of select="normalize-space(.)"/>
  88 									</xsl:element>
  89 								</xsl:if>
  90 							</xsl:for-each>
  91 						</tr>
  92 					</xsl:if>
  93 				</xsl:for-each>
  94 			</tbody>
  95 		</table>
  96 	</xsl:template>
  97 
  98 </xsl:stylesheet>
  99