%C5%A1ablona/makra/tabulka.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-07-05 #20 Skriptování: vnořování maker – zadání tabulky nebo diagramu může být generované skriptem.
2012-02-08 #15 Tabulky: čísla budou zarovnaná doprava
2012-01-07 Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
2012-01-07 Tabulky #15: data tabulky můžeme načítat i ze souboru + můžeme určit oddělovač.
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-06 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker