%C5%A1ablona/str%C3%A1nka-spole%C4%8Dn%C3%A9.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2013-08-13 zaostalé prohlížeče: textarea
2013-08-13 podpora zaostalých prohlížečů – konfigurovatelná v .properties místo v .xml
2013-06-23 XHTML metadata: klíčová slova
2013-06-23 XHTML metadata: autor + popis stránky
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-08 Zjednodušení šablony stránka.xsl (přesun šablon do stránka-společné.xsl) #8.
2012-01-07 Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-06 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker