%C5%A1ablona/makra/odkazy.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-06-23 drobnosti
2012-02-09 #16 „obfuskované“ odkazy na e-maily, které znesnadní sběr spamovacím robotům
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-09 Odkazy #16: oprava odkazů na Wikipedii (lomítko).
2012-01-07 Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
2012-01-07 Odkazy #16: oprava chyby: Zachováme pouze povolené atributy.
2012-01-07 Odkazy #16: podpora odkazů na Javadoc.
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-07 odkaz #16 na RFCčko musí být číselný
2012-01-07 Odkazy – jen dokumentační komentáře.
2012-01-07 Odkazy #16: podpora Wikipedie
2012-01-07 Makro pro odkazy #16 – Trac, Seznam, Google, RFC
2012-01-06 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker