%C5%A1ablona/atom.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-05 Přidáno varování při použití výchozího UUID (pro agregované výstupy).
2011-07-06 drobnosti
2011-04-30 Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
2011-04-28 Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
2011-04-03 Atom – zjednodušení, #2
2011-04-03 Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.