šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 112 7d4b23ccf144
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@61
   9
franta-hg@61
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  14
franta-hg@61
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  17
-->
franta-hg@51
  18
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  19
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  20
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@76
  21
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Pre"
franta-hg@51
  22
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  23
	exclude-result-prefixes="m j">
franta-hg@51
  24
franta-hg@87
  25
	<!--
franta-hg@87
  26
		Zvýraznění syntaxe zdrojového kódu
franta-hg@87
  27
		**********************************
franta-hg@87
  28
		Ukázky zdrojového kódu budou mít zvýrazněnou syntaxi pro větší přehlednost.
franta-hg@87
  29
		*
franta-hg@87
  30
		@jazyk programovací jazyk, ve kterém je daný zdrojový kód 
franta-hg@87
  31
		@src zdrojový kód nemusí být uvnitř elementu, ale můžeme se odkázat na externí soubor
franta-hg@87
  32
		@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
franta-hg@87
  33
	-->
franta-hg@87
  34
	<xsl:template match="m:pre">
franta-hg@112
  35
		<xsl:variable name="zadání">
franta-hg@112
  36
			<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
franta-hg@112
  37
		</xsl:variable>
franta-hg@87
  38
		<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@112
  39
			<xsl:with-param name="zdroják" select="$zadání/text()"/>
franta-hg@87
  40
		</xsl:call-template>
franta-hg@87
  41
	</xsl:template>
franta-hg@87
  42
franta-hg@87
  43
	<xsl:template match="m:pre[@src]">
franta-hg@87
  44
		<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@87
  45
			<xsl:with-param name="zdroják" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
franta-hg@87
  46
		</xsl:call-template>
franta-hg@51
  47
		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
franta-hg@51
  48
			<p class="zdroják-ke-stažení">
franta-hg@51
  49
				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
franta-hg@51
  50
			</p>
franta-hg@51
  51
		</xsl:if>
franta-hg@87
  52
	</xsl:template>
franta-hg@87
  53
franta-hg@87
  54
	<xsl:template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@87
  55
		<xsl:param name="zdroják"/>
franta-hg@87
  56
		<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
franta-hg@87
  57
		<xsl:choose>
franta-hg@87
  58
			<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
franta-hg@87
  59
				<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
franta-hg@87
  60
				<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
franta-hg@87
  61
			</xsl:when>
franta-hg@87
  62
			<xsl:otherwise>
franta-hg@87
  63
				<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
franta-hg@87
  64
				<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
franta-hg@87
  65
			</xsl:otherwise>
franta-hg@87
  66
		</xsl:choose>
franta-hg@87
  67
	</xsl:template>
franta-hg@51
  68
franta-hg@51
  69
</xsl:stylesheet>
franta-hg@87
  70