šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 112 7d4b23ccf144
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  21 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Pre"
  22 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  23 	exclude-result-prefixes="m j">
  24 
  25 	<!--
  26 		Zvýraznění syntaxe zdrojového kódu
  27 		**********************************
  28 		Ukázky zdrojového kódu budou mít zvýrazněnou syntaxi pro větší přehlednost.
  29 		*
  30 		@jazyk programovací jazyk, ve kterém je daný zdrojový kód 
  31 		@src zdrojový kód nemusí být uvnitř elementu, ale můžeme se odkázat na externí soubor
  32 		@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
  33 	-->
  34 	<xsl:template match="m:pre">
  35 		<xsl:variable name="zadání">
  36 			<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
  37 		</xsl:variable>
  38 		<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  39 			<xsl:with-param name="zdroják" select="$zadání/text()"/>
  40 		</xsl:call-template>
  41 	</xsl:template>
  42 
  43 	<xsl:template match="m:pre[@src]">
  44 		<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  45 			<xsl:with-param name="zdroják" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
  46 		</xsl:call-template>
  47 		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  48 			<p class="zdroják-ke-stažení">
  49 				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
  50 			</p>
  51 		</xsl:if>
  52 	</xsl:template>
  53 
  54 	<xsl:template name="zvýrazniZdroják">
  55 		<xsl:param name="zdroják"/>
  56 		<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
  57 		<xsl:choose>
  58 			<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
  59 				<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  60 				<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
  61 			</xsl:when>
  62 			<xsl:otherwise>
  63 				<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  64 				<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
  65 			</xsl:otherwise>
  66 		</xsl:choose>
  67 	</xsl:template>
  68 
  69 </xsl:stylesheet>
  70