šablona/makra/skriptování.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 113 18bf0044f5ab
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@94
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@94
   2
<!--
franta-hg@94
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@94
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@94
   5
franta-hg@94
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@94
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@94
   9
franta-hg@94
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@94
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@94
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@94
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@94
  14
franta-hg@94
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@94
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@94
  17
-->
franta-hg@94
  18
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@94
  19
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@107
  20
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@94
  21
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@94
  22
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Skriptování"
franta-hg@96
  23
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@94
  24
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@94
  25
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@96
  26
	exclude-result-prefixes="m j k s">
franta-hg@94
  27
franta-hg@94
  28
	<!--
franta-hg@94
  29
		Skriptování
franta-hg@94
  30
		***********
franta-hg@103
  31
		Provedeme skript zadaný v těle elementu nebo v souboru a jeho výstup vložíme do stránky.
franta-hg@94
  32
		*
franta-hg@103
  33
		@jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php (nepovinné, pokud je vyplněn atribut src)
franta-hg@108
  34
		@výstup formát výstupu skriptu:
franta-hg@108
  35
			text – libovolný text, escapujeme (výchozí)
franta-hg@108
  36
			xhtml – platný XML fragment, přidáme mu výchozí jmenný prostor XHTML a jmenný prostor pro makra
franta-hg@108
  37
			xml – platný XML dokument – vhodné pro další zpracování v jiných makrech
franta-hg@103
  38
		@src soubor se skriptem/programem (volitelný parametr – buď zadáme skript do těla elementu, nebo nastavíme tento atribut)
franta-hg@94
  39
	-->
franta-hg@94
  40
	<xsl:template match="m:skript">
franta-hg@95
  41
		
franta-hg@96
  42
		<xsl:variable name="režim" select="$konfigurace/k:web/k:skriptování/k:režim/text()"/>
franta-hg@96
  43
		
franta-hg@95
  44
		<xsl:choose>
franta-hg@96
  45
			<xsl:when test="$režim = 'povolit'">
franta-hg@113
  46
				<xsl:variable name="zadáníSkriptu">
franta-hg@113
  47
					<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
franta-hg@113
  48
				</xsl:variable>
franta-hg@96
  49
				<xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj(
franta-hg@113
  50
																	$zadáníSkriptu,
franta-hg@103
  51
																	@src,
franta-hg@96
  52
																	@jazyk,
franta-hg@96
  53
																	@výstup,
franta-hg@106
  54
																	(document-uri(/), resolve-uri('.'))[1],
franta-hg@96
  55
																	//s:stránka/s:nadpis/text(),
franta-hg@96
  56
																	//s:stránka/s:perex/text()
franta-hg@96
  57
																)"/>
franta-hg@108
  58
				<xsl:choose>
franta-hg@108
  59
					<xsl:when test="@výstup = 'xml'">
franta-hg@108
  60
						<!-- XML výstup zpracujeme, jak je: -->
franta-hg@108
  61
						<xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/*"/>
franta-hg@108
  62
					</xsl:when>
franta-hg@108
  63
					<xsl:otherwise>
franta-hg@108
  64
						<!-- Prostý text a XHTML fragmenty dostáváme zabalené v html/body -->
franta-hg@108
  65
						<xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/h:html/h:body/node()"/>
franta-hg@108
  66
					</xsl:otherwise>
franta-hg@108
  67
				</xsl:choose>
franta-hg@95
  68
			</xsl:when>
franta-hg@96
  69
franta-hg@96
  70
			<xsl:when test="$režim = 'zakázat'">
franta-hg@96
  71
				<xsl:message terminate="yes">Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou zakázané → je potřeba je odstranit nebo upravit nastavení ve web.conf.</xsl:message>
franta-hg@96
  72
			</xsl:when>
franta-hg@96
  73
			<xsl:when test="$režim = 'ignorovat'">
franta-hg@96
  74
				<xsl:message>Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou ignorovány – změnu lze provést ve web.conf.</xsl:message>
franta-hg@96
  75
			</xsl:when>
franta-hg@108
  76
			<xsl:when test="$režim = 'vložit' and (@výstup = 'xml' or @výstup = 'xhtml')">
franta-hg@96
  77
				<xsl:message>Není možné jen tak vložit text, který měl mít výstup ve formátu XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
franta-hg@96
  78
			</xsl:when>
franta-hg@96
  79
			<xsl:when test="$režim = 'vložit'">
franta-hg@96
  80
				<span class="vloženýNeinterpretovanýSkript jazyk-{@jazyk}">
franta-hg@96
  81
					<xsl:value-of select="text()"/>
franta-hg@96
  82
				</span>
franta-hg@96
  83
			</xsl:when>
franta-hg@96
  84
			<xsl:otherwise><!-- varovat = výchozí možnost -->
franta-hg@96
  85
				<xsl:choose>
franta-hg@108
  86
					<xsl:when test="@výstup = 'xml' or @výstup = 'xhtml'">
franta-hg@96
  87
						<xsl:message>Není možné možné vložit varování na místo, kde měl být skript generující XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
franta-hg@96
  88
					</xsl:when>
franta-hg@96
  89
					<xsl:otherwise>
franta-hg@96
  90
						<xsl:text>[VAROVÁNÍ (</xsl:text>
franta-hg@96
  91
						<xsl:value-of select="@jazyk"/>
franta-hg@96
  92
						<xsl:text>): skripty jsou vypnuté – lze je zapnout ve web.conf]</xsl:text>
franta-hg@96
  93
						<xsl:message>Skript se neinterpretuje a vkládáme varování do stránky – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
franta-hg@96
  94
					</xsl:otherwise>
franta-hg@96
  95
				</xsl:choose>
franta-hg@95
  96
			</xsl:otherwise>
franta-hg@95
  97
		</xsl:choose>
franta-hg@94
  98
	</xsl:template>
franta-hg@94
  99
franta-hg@94
  100
</xsl:stylesheet>
franta-hg@94
  101