šablona/makra/skriptování.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 113 18bf0044f5ab
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  22 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Skriptování"
  23 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  24 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  25 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  26 	exclude-result-prefixes="m j k s">
  27 
  28 	<!--
  29 		Skriptování
  30 		***********
  31 		Provedeme skript zadaný v těle elementu nebo v souboru a jeho výstup vložíme do stránky.
  32 		*
  33 		@jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php (nepovinné, pokud je vyplněn atribut src)
  34 		@výstup formát výstupu skriptu:
  35 			text – libovolný text, escapujeme (výchozí)
  36 			xhtml – platný XML fragment, přidáme mu výchozí jmenný prostor XHTML a jmenný prostor pro makra
  37 			xml – platný XML dokument – vhodné pro další zpracování v jiných makrech
  38 		@src soubor se skriptem/programem (volitelný parametr – buď zadáme skript do těla elementu, nebo nastavíme tento atribut)
  39 	-->
  40 	<xsl:template match="m:skript">
  41 		
  42 		<xsl:variable name="režim" select="$konfigurace/k:web/k:skriptování/k:režim/text()"/>
  43 		
  44 		<xsl:choose>
  45 			<xsl:when test="$režim = 'povolit'">
  46 				<xsl:variable name="zadáníSkriptu">
  47 					<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
  48 				</xsl:variable>
  49 				<xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj(
  50 																	$zadáníSkriptu,
  51 																	@src,
  52 																	@jazyk,
  53 																	@výstup,
  54 																	(document-uri(/), resolve-uri('.'))[1],
  55 																	//s:stránka/s:nadpis/text(),
  56 																	//s:stránka/s:perex/text()
  57 																)"/>
  58 				<xsl:choose>
  59 					<xsl:when test="@výstup = 'xml'">
  60 						<!-- XML výstup zpracujeme, jak je: -->
  61 						<xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/*"/>
  62 					</xsl:when>
  63 					<xsl:otherwise>
  64 						<!-- Prostý text a XHTML fragmenty dostáváme zabalené v html/body -->
  65 						<xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/h:html/h:body/node()"/>
  66 					</xsl:otherwise>
  67 				</xsl:choose>
  68 			</xsl:when>
  69 
  70 			<xsl:when test="$režim = 'zakázat'">
  71 				<xsl:message terminate="yes">Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou zakázané → je potřeba je odstranit nebo upravit nastavení ve web.conf.</xsl:message>
  72 			</xsl:when>
  73 			<xsl:when test="$režim = 'ignorovat'">
  74 				<xsl:message>Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou ignorovány – změnu lze provést ve web.conf.</xsl:message>
  75 			</xsl:when>
  76 			<xsl:when test="$režim = 'vložit' and (@výstup = 'xml' or @výstup = 'xhtml')">
  77 				<xsl:message>Není možné jen tak vložit text, který měl mít výstup ve formátu XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
  78 			</xsl:when>
  79 			<xsl:when test="$režim = 'vložit'">
  80 				<span class="vloženýNeinterpretovanýSkript jazyk-{@jazyk}">
  81 					<xsl:value-of select="text()"/>
  82 				</span>
  83 			</xsl:when>
  84 			<xsl:otherwise><!-- varovat = výchozí možnost -->
  85 				<xsl:choose>
  86 					<xsl:when test="@výstup = 'xml' or @výstup = 'xhtml'">
  87 						<xsl:message>Není možné možné vložit varování na místo, kde měl být skript generující XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
  88 					</xsl:when>
  89 					<xsl:otherwise>
  90 						<xsl:text>[VAROVÁNÍ (</xsl:text>
  91 						<xsl:value-of select="@jazyk"/>
  92 						<xsl:text>): skripty jsou vypnuté – lze je zapnout ve web.conf]</xsl:text>
  93 						<xsl:message>Skript se neinterpretuje a vkládáme varování do stránky – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
  94 					</xsl:otherwise>
  95 				</xsl:choose>
  96 			</xsl:otherwise>
  97 		</xsl:choose>
  98 	</xsl:template>
  99 
  100 </xsl:stylesheet>
  101