šablona/makra/šifra.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 88 e856711b66e9
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@84
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@84
   2
<!--
franta-hg@84
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@84
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@84
   5
franta-hg@84
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@84
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@84
   9
franta-hg@84
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@84
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@84
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@84
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@84
  14
franta-hg@84
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@84
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@84
  17
-->
franta-hg@84
  18
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@84
  19
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@84
  20
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@84
  21
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@84
  22
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@84
  23
	exclude-result-prefixes="m xs">
franta-hg@84
  24
franta-hg@84
  25
	<!--
franta-hg@84
  26
		Šifrování (Rot13)
franta-hg@84
  27
		*****************
franta-hg@84
  28
		Umožňuje vkládat „zašifrované“ části textu.
franta-hg@84
  29
		Použijeme např. pro text, který vyzrazuje, jak skončí film.
franta-hg@84
  30
		Pro zobrazení v čitelném tvaru je potřeba kliknout na tlačítko a text „dešifrovat“,
franta-hg@84
  31
		takže si ho nepřečteme omylem, aniž bychom chtěli.
franta-hg@84
  32
		*
franta-hg@84
  33
		@algoritmus zatím je výchozím a jediným algoritmem Rot13
franta-hg@84
  34
	-->
franta-hg@84
  35
	<xsl:template match="m:šifra">
franta-hg@84
  36
		<xsl:variable name="šifra-id">šifra-<xsl:number level="any"/></xsl:variable>
franta-hg@88
  37
		<span class="rot13" title="Tento text je „zašifrován“ algoritmem Rot13, abyste si ho omylem nepřečetli. Pokud číst chcete, klikněte na tlačítko ↹.">
franta-hg@84
  38
			<span id="{$šifra-id}"><xsl:value-of select="m:rot13(text())"/></span>
franta-hg@84
  39
			<a onclick="javascipt:xwg.rot13('{$šifra-id}'); return false;" href="#{encode-for-uri(' &gt;&gt; zobrazí „zašifrovaný“ text &lt;&lt;')}">↹</a>
franta-hg@84
  40
		</span>
franta-hg@84
  41
	</xsl:template>
franta-hg@84
  42
franta-hg@84
  43
	<xsl:function name="m:rot13" as="xs:string">
franta-hg@84
  44
		<xsl:param name="vstup"/>
franta-hg@84
  45
		<xsl:value-of select="translate($vstup, 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'nopqrstuvwxyzabcdefghijklmNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM')"/>
franta-hg@84
  46
	</xsl:function>
franta-hg@84
  47
franta-hg@84
  48
</xsl:stylesheet>
franta-hg@84
  49