šablona/makra/šifra.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 88 e856711b66e9
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  21 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  22 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  23 	exclude-result-prefixes="m xs">
  24 
  25 	<!--
  26 		Šifrování (Rot13)
  27 		*****************
  28 		Umožňuje vkládat „zašifrované“ části textu.
  29 		Použijeme např. pro text, který vyzrazuje, jak skončí film.
  30 		Pro zobrazení v čitelném tvaru je potřeba kliknout na tlačítko a text „dešifrovat“,
  31 		takže si ho nepřečteme omylem, aniž bychom chtěli.
  32 		*
  33 		@algoritmus zatím je výchozím a jediným algoritmem Rot13
  34 	-->
  35 	<xsl:template match="m:šifra">
  36 		<xsl:variable name="šifra-id">šifra-<xsl:number level="any"/></xsl:variable>
  37 		<span class="rot13" title="Tento text je „zašifrován“ algoritmem Rot13, abyste si ho omylem nepřečetli. Pokud číst chcete, klikněte na tlačítko ↹.">
  38 			<span id="{$šifra-id}"><xsl:value-of select="m:rot13(text())"/></span>
  39 			<a onclick="javascipt:xwg.rot13('{$šifra-id}'); return false;" href="#{encode-for-uri(' &gt;&gt; zobrazí „zašifrovaný“ text &lt;&lt;')}">↹</a>
  40 		</span>
  41 	</xsl:template>
  42 
  43 	<xsl:function name="m:rot13" as="xs:string">
  44 		<xsl:param name="vstup"/>
  45 		<xsl:value-of select="translate($vstup, 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'nopqrstuvwxyzabcdefghijklmNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM')"/>
  46 	</xsl:function>
  47 
  48 </xsl:stylesheet>
  49