Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v pískovišti,
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed Feb 08 13:15:23 2012 +0100 (2012-02-08)
changeset 783b4abb1ec5a3
parent 77 fdeb54809e23
child 79 aa8c8f51b0cc
Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v pískovišti,
nedokonalá ochrana proti DoS útoku (kartézský součin, náročný dotaz).
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.xml
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.java	Wed Feb 08 12:44:51 2012 +0100
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.java	Wed Feb 08 13:15:23 2012 +0100
   1.3 @@ -14,118 +14,149 @@
   1.4 
   1.5 /**
   1.6  * Pro spouštění uživatelových příkazů.
   1.7 + *
   1.8  * @author fiki
   1.9  */
  1.10 public class PiskovisteDAO extends VyukaSuperDAO {
  1.11 
  1.12 -  private enum VLASTNOSTI {
  1.13 +	/** maximální doba trvání SQL dotazu – vteřiny */
  1.14 +	private static final int LIMIT_ČASU = 3;
  1.15 +	/** maximální počet řádků */
  1.16 +	private static final int LIMIT_POČTU = 10000;
  1.17 
  1.18 -    VYCHOZI_CESTA
  1.19 -  }
  1.20 -  TipyDAO tipy = new TipyDAO();
  1.21 -  HistorieDAO historie = new HistorieDAO();
  1.22 +	private enum VLASTNOSTI {
  1.23 
  1.24 -  public VysledekSQL vykonejSQL(String sql, Uzivatel uzivatel) {
  1.25 -    VysledekSQL v = new VysledekSQL();
  1.26 -    if (historie.ulozPrikaz(sql, uzivatel)) {
  1.27 +		VYCHOZI_CESTA,
  1.28 +		LIMIT_ČASU
  1.29 +	}
  1.30 +	TipyDAO tipy = new TipyDAO();
  1.31 +	HistorieDAO historie = new HistorieDAO();
  1.32 
  1.33 -      Connection db = getSpojeni(DATABAZE.PISKOVISTE);
  1.34 -      if (db == null) {
  1.35 -        v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě spojení.", Typ.Chyba));
  1.36 -      } else {
  1.37 -        PreparedStatement ps = null;
  1.38 -        ResultSet rs = null;
  1.39 -        try {
  1.40 -          /**
  1.41 -           * Uživatelskému SQL příkazu předřadíme výchozí cestu (search_path).
  1.42 -           * Protože uživatelé si ji mohou měnit a kvůli recyklaci databázových zdrojů
  1.43 -           * by jeden uživatel mohl ovlivnit jiného.
  1.44 -           */
  1.45 -          if (getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA) != null) {
  1.46 -            sql = orizni(getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA)) + sql;
  1.47 -          }
  1.48 +	public VysledekSQL vykonejSQL(String sql, Uzivatel uzivatel) {
  1.49 +		VysledekSQL v = new VysledekSQL();
  1.50 +		if (historie.ulozPrikaz(sql, uzivatel)) {
  1.51 
  1.52 -          long casPred = System.currentTimeMillis();
  1.53 -          ps = db.prepareStatement(sql);
  1.54 -          boolean isRS = ps.execute();
  1.55 +			Connection db = getSpojeni(DATABAZE.PISKOVISTE);
  1.56 +			if (db == null) {
  1.57 +				v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě spojení.", Typ.Chyba));
  1.58 +			} else {
  1.59 +				PreparedStatement ps = null;
  1.60 +				ResultSet rs = null;
  1.61 +				try {
  1.62 +					/**
  1.63 +					 * Uživatelskému SQL příkazu předřadíme výchozí cestu (search_path).
  1.64 +					 * Protože uživatelé si ji mohou měnit a kvůli recyklaci databázových zdrojů
  1.65 +					 * by jeden uživatel mohl ovlivnit jiného.
  1.66 +					 */
  1.67 +					if (getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA) != null) {
  1.68 +						sql = orizni(getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA)) + sql;
  1.69 +					}
  1.70 +					
  1.71 +					/**
  1.72 +					 * TODO:
  1.73 +					 * použít ps.setQueryTimeout(LIMIT_ČASU);
  1.74 +					 * až ho bude podporovat JDBC ovladač,
  1.75 +					 * viz níže.
  1.76 +					 * Uživatel ale stejně může zadat:
  1.77 +					 * SET statement_timeout 0;
  1.78 +					 * do svého SQL dotazu.
  1.79 +					 */
  1.80 +					if (getVlastnost(VLASTNOSTI.LIMIT_ČASU) != null) {
  1.81 +						sql = orizni(getVlastnost(VLASTNOSTI.LIMIT_ČASU)) + sql;
  1.82 +					}
  1.83 
  1.84 -          if (isRS) {
  1.85 -            rs = ps.getResultSet();
  1.86 -            v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs));
  1.87 -          }
  1.88 +					long casPred = System.currentTimeMillis();
  1.89 +					ps = db.prepareStatement(sql);
  1.90 +					/**
  1.91 +					 * Limit času bohužel není podporován JDBC ovladačem.
  1.92 +					 * Alespoň ne v postgresql-9.1-901.jdbc4.jar
  1.93 +					 * http://jdbc.postgresql.org/todo.html
  1.94 +					 * 
  1.95 +					 * TODO:
  1.96 +					 * ps.setQueryTimeout(LIMIT_ČASU);
  1.97 +					 */
  1.98 +					ps.setMaxRows(LIMIT_POČTU);
  1.99 +					boolean isRS = ps.execute();
  1.100 
  1.101 -          /**
  1.102 -           * Ošetříme případ, kdy uživatel zadá SQL příkaz, který nevrací výsledkovou sadu.
  1.103 -           * Typicky nastavení výchozího schématu: SET search_path = '…';
  1.104 -           * Poznámka: jeden „SET search_path TO "…"“ se obvykle předřazuje uživatelskému SQL (viz PiskovisteDAO.xml).
  1.105 -           */          
  1.106 -          while (ps.getMoreResults() || ps.getUpdateCount() > -1) {
  1.107 -            rs = ps.getResultSet();
  1.108 -            if (rs == null) {
  1.109 -              /** Jedná se o „update count“. */
  1.110 -            } else {
  1.111 -              v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs));
  1.112 -            }
  1.113 -          }
  1.114 -          long dobaProvadeni = System.currentTimeMillis() - casPred;
  1.115 +					if (isRS) {
  1.116 +						rs = ps.getResultSet();
  1.117 +						v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs));
  1.118 +					}
  1.119 
  1.120 -          /** Varování */
  1.121 -          if (v.getHlasky().size() < 1 && v.getTabulky().size() < 1) {
  1.122 -            v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz proběhl, ale nevrátil žádná data.", Typ.Varovani));
  1.123 -          }
  1.124 +					/**
  1.125 +					 * Ošetříme případ, kdy uživatel zadá SQL příkaz, který nevrací výsledkovou
  1.126 +					 * sadu.
  1.127 +					 * Typicky nastavení výchozího schématu: SET search_path = '…';
  1.128 +					 * Poznámka: jeden „SET search_path TO "…"“ se obvykle předřazuje uživatelskému
  1.129 +					 * SQL (viz PiskovisteDAO.xml).
  1.130 +					 */
  1.131 +					while (ps.getMoreResults() || ps.getUpdateCount() > -1) {
  1.132 +						rs = ps.getResultSet();
  1.133 +						if (rs == null) {
  1.134 +							/** Jedná se o „update count“. */
  1.135 +						} else {
  1.136 +							v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs));
  1.137 +						}
  1.138 +					}
  1.139 +					long dobaProvadeni = System.currentTimeMillis() - casPred;
  1.140 
  1.141 -          /** Varování */
  1.142 -          int pocitadloTabulek = 1;
  1.143 -          for (Tabulka t : v.getTabulky()) {
  1.144 -            if (t.getHodnoty().size() < 1) {
  1.145 -              v.getHlasky().add(new Hlaska("Tabulka " + pocitadloTabulek + " je prázdná.", Typ.Varovani));
  1.146 -            }
  1.147 -            pocitadloTabulek++;
  1.148 -          }
  1.149 +					/** Varování */
  1.150 +					if (v.getHlasky().size() < 1 && v.getTabulky().size() < 1) {
  1.151 +						v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz proběhl, ale nevrátil žádná data.", Typ.Varovani));
  1.152 +					}
  1.153 
  1.154 -          v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz byl proveden úspěšně, během " + dobaProvadeni + " ms.", Typ.OK));
  1.155 +					/** Varování */
  1.156 +					int pocitadloTabulek = 1;
  1.157 +					for (Tabulka t : v.getTabulky()) {
  1.158 +						if (t.getHodnoty().size() < 1) {
  1.159 +							v.getHlasky().add(new Hlaska("Tabulka " + pocitadloTabulek + " je prázdná.", Typ.Varovani));
  1.160 +						}
  1.161 +						pocitadloTabulek++;
  1.162 +					}
  1.163 
  1.164 -        } catch (SQLException e) {
  1.165 -          log.log(Level.SEVERE, "SQL chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e);
  1.166 -          v.getHlasky().add(new Hlaska("Chybné SQL: " + e.getMessage(), Typ.Chyba));
  1.167 -        } catch (Exception e) {
  1.168 -          log.log(Level.SEVERE, "Chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e);
  1.169 -          v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě dotazu.", Typ.Chyba));
  1.170 -        } finally {
  1.171 -          zavri(db, ps, rs);
  1.172 -        }
  1.173 -      }
  1.174 +					v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz byl proveden úspěšně, během " + dobaProvadeni + " ms.", Typ.OK));
  1.175 
  1.176 -      /** Tip pro uživatele */
  1.177 -      String tip = tipy.getTip();
  1.178 -      if (tip != null) {
  1.179 -        v.getHlasky().add(new Hlaska(tip, Typ.Tip, false));
  1.180 -      }
  1.181 +				} catch (SQLException e) {
  1.182 +					log.log(Level.SEVERE, "SQL chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e);
  1.183 +					v.getHlasky().add(new Hlaska("Chybné SQL: " + e.getMessage(), Typ.Chyba));
  1.184 +				} catch (Exception e) {
  1.185 +					log.log(Level.SEVERE, "Chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e);
  1.186 +					v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě dotazu.", Typ.Chyba));
  1.187 +				} finally {
  1.188 +					zavri(db, ps, rs);
  1.189 +				}
  1.190 +			}
  1.191 
  1.192 -    } else {
  1.193 -      v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě historie.", Typ.Chyba));
  1.194 -    }
  1.195 -    return v;
  1.196 -  }
  1.197 +			/** Tip pro uživatele */
  1.198 +			String tip = tipy.getTip();
  1.199 +			if (tip != null) {
  1.200 +				v.getHlasky().add(new Hlaska(tip, Typ.Tip, false));
  1.201 +			}
  1.202 
  1.203 -  private Tabulka zpracujVysledek(ResultSet rs) throws SQLException {
  1.204 -    Tabulka t = new Tabulka();
  1.205 +		} else {
  1.206 +			v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě historie.", Typ.Chyba));
  1.207 +		}
  1.208 +		return v;
  1.209 +	}
  1.210 
  1.211 -    int pocetSloupecku = rs.getMetaData().getColumnCount();
  1.212 -    String[] zahlavi = new String[pocetSloupecku];
  1.213 -    t.setZahlavi(zahlavi);
  1.214 -    for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) {
  1.215 -      zahlavi[i] = rs.getMetaData().getColumnName(i + 1);
  1.216 -    }
  1.217 +	private Tabulka zpracujVysledek(ResultSet rs) throws SQLException {
  1.218 +		Tabulka t = new Tabulka();
  1.219 
  1.220 -    while (rs.next()) {
  1.221 -      Object[] hodnoty = new Object[pocetSloupecku];
  1.222 -      for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) {
  1.223 -        hodnoty[i] = rs.getObject(i + 1);
  1.224 -      }
  1.225 -      t.getHodnoty().add(hodnoty);
  1.226 -    }
  1.227 +		int pocetSloupecku = rs.getMetaData().getColumnCount();
  1.228 +		String[] zahlavi = new String[pocetSloupecku];
  1.229 +		t.setZahlavi(zahlavi);
  1.230 +		for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) {
  1.231 +			zahlavi[i] = rs.getMetaData().getColumnName(i + 1);
  1.232 +		}
  1.233 
  1.234 -    return t;
  1.235 -  }
  1.236 +		while (rs.next()) {
  1.237 +			Object[] hodnoty = new Object[pocetSloupecku];
  1.238 +			for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) {
  1.239 +				hodnoty[i] = rs.getObject(i + 1);
  1.240 +			}
  1.241 +			t.getHodnoty().add(hodnoty);
  1.242 +		}
  1.243 +
  1.244 +		return t;
  1.245 +	}
  1.246 }
   2.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.xml	Wed Feb 08 12:44:51 2012 +0100
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.xml	Wed Feb 08 13:15:23 2012 +0100
   2.3 @@ -2,12 +2,23 @@
   2.4 <!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
   2.5 <properties>  
   2.6   <!--
   2.7 -  PostgreSQL proměnná „search_path“ – nastavíme ji před každým uživatelským SQL dotazem,
   2.8 -  aby se uživatelé vzájemně neovlivňovali.
   2.9 +		PostgreSQL proměnná „search_path“ – nastavíme ji před každým uživatelským SQL dotazem,
  2.10 +		aby se uživatelé vzájemně neovlivňovali.
  2.11   -->
  2.12 -  <entry key="VYCHOZI_CESTA">
  2.13 +	<entry key="VYCHOZI_CESTA">
  2.14     <![CDATA[
  2.15     SET search_path TO "$user",public;
  2.16     ]]>
  2.17 -  </entry>
  2.18 +	</entry>
  2.19 +	<!--
  2.20 +		Limit (vteřiny) pro vykonání jednoho SQL příkazu.
  2.21 +		TODO:
  2.22 +			použít ps.setQueryTimeout(LIMIT_ČASU);
  2.23 +			až ho bude podporovat JDBC ovladač.
  2.24 +	-->
  2.25 +	<entry key="LIMIT_ČASU">
  2.26 +    <![CDATA[
  2.27 +    SET statement_timeout TO 3;
  2.28 +    ]]>
  2.29 +	</entry>
  2.30 </properties>
  2.31 \ No newline at end of file