java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed Feb 08 13:15:23 2012 +0100 (2012-02-08)
changeset 78 3b4abb1ec5a3
parent 18 e7a5763c789c
permissions -rw-r--r--
Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v pískovišti,
nedokonalá ochrana proti DoS útoku (kartézský součin, náročný dotaz).
franta-hg@18
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@18
   2
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
franta-hg@18
   3
<properties>  
franta-hg@18
   4
  <!--
franta-hg@78
   5
		PostgreSQL proměnná „search_path“ – nastavíme ji před každým uživatelským SQL dotazem,
franta-hg@78
   6
		aby se uživatelé vzájemně neovlivňovali.
franta-hg@18
   7
  -->
franta-hg@78
   8
	<entry key="VYCHOZI_CESTA">
franta-hg@18
   9
    <![CDATA[
franta-hg@18
  10
    SET search_path TO "$user",public;
franta-hg@18
  11
    ]]>
franta-hg@78
  12
	</entry>
franta-hg@78
  13
	<!--
franta-hg@78
  14
		Limit (vteřiny) pro vykonání jednoho SQL příkazu.
franta-hg@78
  15
		TODO:
franta-hg@78
  16
			použít ps.setQueryTimeout(LIMIT_ČASU);
franta-hg@78
  17
			až ho bude podporovat JDBC ovladač.
franta-hg@78
  18
	-->
franta-hg@78
  19
	<entry key="LIMIT_ČASU">
franta-hg@78
  20
    <![CDATA[
franta-hg@78
  21
    SET statement_timeout TO 3;
franta-hg@78
  22
    ]]>
franta-hg@78
  23
	</entry>
franta-hg@18
  24
</properties>