java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed Feb 08 13:15:23 2012 +0100 (2012-02-08)
changeset 78 3b4abb1ec5a3
parent 18 e7a5763c789c
permissions -rw-r--r--
Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v pískovišti,
nedokonalá ochrana proti DoS útoku (kartézský součin, náročný dotaz).
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
   3 <properties>  
   4   <!--
   5 		PostgreSQL proměnná „search_path“ – nastavíme ji před každým uživatelským SQL dotazem,
   6 		aby se uživatelé vzájemně neovlivňovali.
   7   -->
   8 	<entry key="VYCHOZI_CESTA">
   9     <![CDATA[
  10     SET search_path TO "$user",public;
  11     ]]>
  12 	</entry>
  13 	<!--
  14 		Limit (vteřiny) pro vykonání jednoho SQL příkazu.
  15 		TODO:
  16 			použít ps.setQueryTimeout(LIMIT_ČASU);
  17 			až ho bude podporovat JDBC ovladač.
  18 	-->
  19 	<entry key="LIMIT_ČASU">
  20     <![CDATA[
  21     SET statement_timeout TO 3;
  22     ]]>
  23 	</entry>
  24 </properties>