java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.xml
2012-02-08 Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v pískovišti,
2009-05-30 Lokalizace v HTML (tlačítka), nastavení search_path proměnné.