%C5%A1ablona/makra/diagramy.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-07-05 #20 Skriptování: vnořování maker – zadání tabulky nebo diagramu může být generované skriptem.
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-08 Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
2012-01-07 Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
2012-01-07 Diagramy #13: číslování v rámci stránky + u diagramů ze souboru použijeme název souboru se zadáním.
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-07 Diagramy #13: lepší alt u obrázku.
2012-01-06 Diagramy #13: možnost načítání ze souboru.
2012-01-06 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker