šablona/makra/diagramy.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 111 d59023a42d4b
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  21 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Diagram"
  22 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  23 	exclude-result-prefixes="m j">
  24 
  25 	<!--
  26 		Diagramy/grafy
  27 		**************
  28 		Můžeme vložit diagram – obrázek.
  29 		Pro jejich vykreslování se používá Graphviz – diagramy zadáváme v jeho syntaxi.
  30 		*
  31 		@orientace „vodorovně“ nebo „svisle“ (výchozí)
  32 		@nadpis můžeme uvést název diagramu
  33 		@kompletní „ano“ → předpokládáme kompletní zdroják v GraphViz syntaxi (pak nemá smysl uvádět orientaci). Výchozí je však „ne“ → uživatel zadává jen „vnitřek“ grafu – např. „A -> B; B -> C;“. 
  34 		@src zadání diagramu načteme ze souboru (potom je výchozí kompletní = 'ne')
  35 	-->
  36 	<xsl:template match="m:diagram">
  37 		<xsl:variable name="zadání">
  38 			<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
  39 		</xsl:variable>
  40 		<xsl:call-template name="vložDiagram">
  41 			<xsl:with-param name="zadání" select="$zadání"/>
  42 			<xsl:with-param name="kompletní" select="@kompletní = 'ano'"/>
  43 		</xsl:call-template>
  44 	</xsl:template>
  45 	
  46 	<xsl:template match="m:diagram[@src]">
  47 		<xsl:call-template name="vložDiagram">
  48 			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
  49 			<xsl:with-param name="kompletní" select="not(@kompletní) or @kompletní = 'ano'"/>
  50 		</xsl:call-template>
  51 	</xsl:template>
  52 
  53 	<xsl:template name="vložDiagram">
  54 		<xsl:param name="zadání"/>
  55 		<xsl:param name="kompletní"/>
  56 		<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(
  57 															$zadání, 
  58 															@orientace = 'vodorovně', 
  59 															$kompletní,
  60 															tokenize(base-uri(), '/')[last()],
  61 															@src
  62 															)"/>
  63 		<xsl:choose>
  64 			<xsl:when test="$souborDiagramu">
  65 				<div class="diagram">
  66 					<a href="{encode-for-uri($souborDiagramu)}.svg">
  67 						<img
  68 							src="{encode-for-uri($souborDiagramu)}.svg" 
  69 							alt="Diagram {(@nadpis, $souborDiagramu)[1]} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
  70 							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
  71 					</a>
  72 					<!-- 
  73 						TODO: SVG+PNG:
  74 						<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
  75 						<object
  76 						data="{$souborDiagramu}.svg"
  77 						type="image/svg+xml"
  78 						style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
  79 						<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  80 						</object>
  81 					-->
  82 					<xsl:if test="@nadpis">
  83 						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
  84 					</xsl:if>
  85 				</div>
  86 			</xsl:when>
  87 			<xsl:otherwise>
  88 				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
  89 			</xsl:otherwise>
  90 		</xsl:choose>
  91 	</xsl:template>
  92 
  93 </xsl:stylesheet>
  94