2014-12-31 František Kučera XSLT: licence – GNU GPLv3 default tip
2012-07-05 František Kučera mezery, tabulátory
2011-11-07 František Kučera drobnosti, TODO
2011-11-07 František Kučera ACL: uživatel v Article bude jako User ne jen jako String.
2011-11-06 František Kučera Podpora Markdown syntaxe
2011-11-05 František Kučera SMTP: correct unescaping of posted messages containing lines with single dot.
2011-10-30 František Kučera DrupalAuthInfoCommand → AuthInfoCommand (konfigurace příkazů)
2011-10-30 František Kučera Ověřování uživatelů: uživatele budeme mít jako objekt, ne jen jako String/boolean – aby šel rozšiřovat o případné další informace.
2011-10-30 František Kučera DrupalAuthInfoCommand → AuthInfoCommand (je to obecná implementace, nezávislá na Drupalu)
2011-10-30 František Kučera AuthInfoCommand bude nahrazen DrupalAuthInfoCommand
2011-10-25 František Kučera Drupal: text/plain – podpora značky <br/>
2011-10-25 František Kučera Drupal: klient nemusí posílat In-Reply-To hlavičku, ale jen References, kde je víc messageID – vezmeme to poslední.
2011-10-25 František Kučera SMTP: correct escaping of messages containing lines with single dot.
2011-10-25 František Kučera SMTP: dot escaping – imported GNU code.
2011-10-23 František Kučera Drupal: když chybí předmět, doplníme ho z prostého textu (ne z XHTML).
2011-10-21 František Kučera Drupal: lepší názvy proměnných.
2011-10-21 František Kučera Drupal: ignorování XML komentářů (nebudou dělit odstavce).
2011-10-20 František Kučera Drupal: zpráva od uživatele se před uložením prožene přes XSLT případně Tidy.
2011-10-20 František Kučera Drupal: posílání zpráv do skupiny.
2011-10-19 František Kučera Drupal: ověřování uživatelů.
2011-10-19 František Kučera Drupal: tidy – správné označování konců řádků (jen tam, kde už je nějaký text)
2011-10-18 František Kučera Drupal: text/plain – odstranění přebytečných mezer na začátcích a koncích odstavců (oprava).
2011-10-18 František Kučera Drupal: XHTML XSL – odstranění přebytečných mezer (oprava).
2011-10-18 František Kučera Drupal: text/plain – podpora citací: cite.
2011-10-18 František Kučera Drupal: text/plain – sjednocení šablony pro ul a ol a odstranění nadbytečných prázdných řádků u vnořených seznamů
2011-10-18 František Kučera Drupal: text/plain – víceúrovňové číslované seznamy.
2011-10-18 František Kučera Drupal: lepší ošetření atributů u obrázků a odkazů, konverze i/b → em/strong, kontrola (apply-templates) vnořených značek.
2011-10-17 František Kučera Drupal: text/plain – odkazy budou označené 'apostrofy' místo "uvozovkami".
2011-10-17 František Kučera Drupal: text/plain – h2 bude podtřžené = místo # + podpora značky cite.
2011-10-17 František Kučera Drupal: text/plain – podpora obrázků a dalších vnořených elementů uvnitř odkazů.
2011-10-17 František Kučera Drupal: zpracování citací (blockquote), doplnění chybějících odstavců (p).
2011-10-17 František Kučera Drupal: textová část zpráv (text/plain), základní funkční verze (XSLT+Java).
2011-10-17 František Kučera Drupal: žádný doctype a povolíme vodorovné čáry <hr/>
2011-10-17 František Kučera Drupal: správné pořadí částí (pro Thunderbird).
2011-10-17 František Kučera Drupal: oprava XSL odstavců: správné zpracování vnořených značek (např. a/img) v mešuge odstavcích.
2011-10-17 František Kučera Drupal: oprava XHTML šablony: žádné zdvojování značek.
2011-10-17 František Kučera Drupal: funkce pro obalování textu <html><body> značkami.
2011-10-16 František Kučera Drupal: odstavce – volitelná css třída a zbavení se zytečného xmlns
2011-10-16 František Kučera Drupal: tidy, odstavce, XSLT
2011-10-16 František Kučera Drupal: XSL pro vytváření <p>odstavců</p> z textu přímo uvnitř html/body
2011-10-14 František Kučera Drupal: XSLT odstavce – [not(navázat)] TODO:…
2011-10-14 František Kučera Drupal: XSLT odstavce – vnořující se.
2011-10-14 František Kučera Drupal: XSLT odstavce – textové vs. netextové uzly.
2011-10-14 František Kučera Drupal: lámání textu na odstavce – XSLT 2.0, TODO:…
2011-10-14 František Kučera Drupal: XSL šablona pro formátování XHTML části zprávy.
2011-10-13 František Kučera Drupal: číštění HTML – Tidy.
2011-10-12 František Kučera Drupal: XSL transformace XHTML části
2011-10-12 František Kučera Drupal: vyhození zbytečností.
2011-10-12 František Kučera Drupal: zprávy jsou multipart/alternative – jak prostý text, tak XHTML. TODO: filtry prostého textu a XHTML
2011-10-11 František Kučera Drupal: správný formát data (RFC 822)
2011-10-11 František Kučera Drupal: hlavičky, poměrně funkční čtení příspěvků (vlánka).
2011-10-11 František Kučera Drupal: správné kódování češtiny.
2011-10-11 František Kučera Drupal: částečně funkční – jde stáhnout zprávy s předmětem a textem.
2011-10-09 František Kučera Drupal: pořadí metod.
2011-10-09 František Kučera Drupal: funkční logování.
2011-10-09 František Kučera Drupal: nic to nedělá, jen loguje.
2011-10-09 František Kučera Drupal: bez dědičnosti, implementujeme rovnou rozhraní (nelze dědit).
2011-10-08 František Kučera Drupal: kostry tříd
2011-09-14 Christian Lins Reformatting XDaemonCommand
2011-09-14 cli SMTPSender should now support PLAIN SMTP Authentication (issue #8)