mezery, tabulátory
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Jul 05 13:19:19 2012 +0200 (2012-07-05)
changeset 119f5b57e221e38
parent 118 ba7ea56fd672
child 120 bb1c8a7b774c
mezery, tabulátory
helpers/mimeXhtmlPart-make-paragraphs.xsl
   1.1 --- a/helpers/mimeXhtmlPart-make-paragraphs.xsl	Mon Nov 07 17:47:10 2011 +0100
   1.2 +++ b/helpers/mimeXhtmlPart-make-paragraphs.xsl	Thu Jul 05 13:19:19 2012 +0200
   1.3 @@ -29,35 +29,35 @@
   1.4 			</body>
   1.5 		</html>
   1.6 	</xsl:template>
   1.7 -	
   1.8 -	
   1.9 +
  1.10 +
  1.11 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  1.12 	<xsl:template match="*" mode="kopíruj">
  1.13 		<xsl:element name="{name()}">
  1.14 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  1.15 			<xsl:apply-templates mode="kopíruj"/>
  1.16 		</xsl:element>
  1.17 -  </xsl:template>
  1.18 -  
  1.19 -  
  1.20 -  <!-- Mezi odstavci je prázdný řádek, můžou být mezery/tabulátory. -->
  1.21 +	</xsl:template>
  1.22 +
  1.23 +
  1.24 +	<!-- Mezi odstavci je prázdný řádek, můžou být mezery/tabulátory. -->
  1.25 	<xsl:variable name="oddělovač" select="'\n\s*\n\s*'"/>
  1.26 -  
  1.27 -	
  1.28 +
  1.29 +
  1.30 	<!-- Funkce: zda jde o XHTML inline element – může se vyskytovat uvnitř odstavců. -->
  1.31 	<xsl:template name="inlineElement" as="xs:boolean">
  1.32 		<xsl:param name="prvek"/>
  1.33 		<xsl:sequence select="
  1.34 -			$prvek/name() = 'a' or						
  1.35 -			$prvek/name() = 'abbr' or						
  1.36 -			$prvek/name() = 'acronym' or						
  1.37 -			$prvek/name() = 'b' or						
  1.38 -			$prvek/name() = 'br' or						
  1.39 -			$prvek/name() = 'cite' or						
  1.40 -			$prvek/name() = 'code' or						
  1.41 -			$prvek/name() = 'em' or						
  1.42 -			$prvek/name() = 'i' or						
  1.43 -			$prvek/name() = 'img' or						
  1.44 +			$prvek/name() = 'a' or
  1.45 +			$prvek/name() = 'abbr' or
  1.46 +			$prvek/name() = 'acronym' or
  1.47 +			$prvek/name() = 'b' or
  1.48 +			$prvek/name() = 'br' or
  1.49 +			$prvek/name() = 'cite' or
  1.50 +			$prvek/name() = 'code' or
  1.51 +			$prvek/name() = 'em' or
  1.52 +			$prvek/name() = 'i' or
  1.53 +			$prvek/name() = 'img' or
  1.54 			$prvek/name() = 'q' or
  1.55 			$prvek/name() = 'span' or
  1.56 			$prvek/name() = 'strong' or
  1.57 @@ -69,27 +69,27 @@
  1.58 			"/>
  1.59 		<!-- …případně další, pokud je budeme chtít podporovat. -->
  1.60 	</xsl:template>
  1.61 -	
  1.62 -	
  1.63 +
  1.64 +
  1.65 	<!-- Funkce: zda je prvek začátkem odstavce. -->
  1.66 	<xsl:template name="začátekOdstavce" as="xs:boolean">
  1.67 		<xsl:param name="prvek"/>
  1.68 -		
  1.69 +
  1.70 		<xsl:variable name="inlineElement" as="xs:boolean">
  1.71 			<xsl:call-template name="inlineElement"><xsl:with-param name="prvek" select="$prvek"/></xsl:call-template>
  1.72 		</xsl:variable>
  1.73 -		
  1.74 +
  1.75 		<xsl:variable name="předchůdce" select="$prvek/preceding-sibling::node()[1]"/>
  1.76 -		
  1.77 +
  1.78 		<xsl:variable name="inlineElementPředchůdce" as="xs:boolean">
  1.79 			<xsl:call-template name="inlineElement"><xsl:with-param name="prvek" select="$předchůdce"/></xsl:call-template>
  1.80 		</xsl:variable>
  1.81 -		
  1.82 +
  1.83 		<xsl:variable name="textovýUzel" select="boolean($prvek/self::text())"/>
  1.84 -				
  1.85 +
  1.86 		<xsl:sequence select="
  1.87 -			($inlineElement or $textovýUzel) 
  1.88 -			and 
  1.89 +			($inlineElement or $textovýUzel)
  1.90 +			and
  1.91 			(
  1.92 				($inlineElementPředchůdce and matches($prvek, concat('^', $oddělovač, '.*')))
  1.93 				or
  1.94 @@ -105,20 +105,20 @@
  1.95 			)
  1.96 			"/>
  1.97 	</xsl:template>
  1.98 -	
  1.99 -	
  1.100 +
  1.101 +
  1.102 	<!--
  1.103 		V prvním kole zavřeme volný text a inline elementy do značek <o:odstavec typ=""/>,
  1.104 		kde typ může být "začátek", což značí, že se jedná o první část budoucího odstavce <p/>.
  1.105 	-->
  1.106 	<xsl:template match="text()" mode="prvníKolo">
  1.107 -	
  1.108 +
  1.109 		<xsl:variable name="začátekOdstavce" as="xs:boolean">
  1.110 			<xsl:call-template name="začátekOdstavce">
  1.111 				<xsl:with-param name="prvek" select="."/>
  1.112 			</xsl:call-template>
  1.113 		</xsl:variable>
  1.114 -		
  1.115 +
  1.116 		<xsl:for-each select="fn:tokenize(., $oddělovač)">
  1.117 			<xsl:element name="o:odstavec">
  1.118 				<xsl:if test="$začátekOdstavce or not(position() = 1)">
  1.119 @@ -127,21 +127,21 @@
  1.120 				<xsl:value-of select="."/>
  1.121 			</xsl:element>
  1.122 		</xsl:for-each>
  1.123 -	
  1.124 +
  1.125 	</xsl:template>
  1.126 -	
  1.127 -	<!-- 
  1.128 +
  1.129 +	<!--
  1.130 		Inline elementy zavíráme do <o:odstavec typ=""/>,
  1.131 		ostatní vkládáme, jak jsou.
  1.132 	-->
  1.133 	<xsl:template match="*" mode="prvníKolo">
  1.134 -	
  1.135 +
  1.136 		<xsl:variable name="inlineElement" as="xs:boolean">
  1.137 			<xsl:call-template name="inlineElement">
  1.138 				<xsl:with-param name="prvek" select="."/>
  1.139 			</xsl:call-template>
  1.140 		</xsl:variable>
  1.141 -		
  1.142 +
  1.143 		<xsl:choose>
  1.144 			<!-- TODO: zvláštní šablona (match="…") pro inline elementy místo větvení? -->
  1.145 			<xsl:when test="$inlineElement">
  1.146 @@ -157,13 +157,13 @@
  1.147 					<xsl:copy-of select="."/>
  1.148 				</xsl:element>
  1.149 			</xsl:when>
  1.150 -			<xsl:otherwise>				
  1.151 +			<xsl:otherwise>
  1.152 				<xsl:copy-of select="."/>
  1.153 -			</xsl:otherwise>		
  1.154 +			</xsl:otherwise>
  1.155 		</xsl:choose>
  1.156 -	
  1.157 +
  1.158 	</xsl:template>
  1.159 -	
  1.160 +
  1.161 	<!-- V druhém kole spojíme jednotlivé části odstavců. -->
  1.162 	<xsl:template match="o:odstavec[@typ='začátek']" mode="druhéKolo">
  1.163 		<o:odstavec>
  1.164 @@ -178,8 +178,8 @@
  1.165 	<xsl:template match="*" mode="druhéKolo">
  1.166 		<xsl:copy-of select="."/>
  1.167 	</xsl:template>
  1.168 -	
  1.169 -	
  1.170 +
  1.171 +
  1.172 	<!--
  1.173 		Za první část (parametr, <o:odstavec typ="začátek"/>) resp. její vnitřek
  1.174 		připojíme (rekurze) všechny další části téhož odstavce (oddělíme mezerou).
  1.175 @@ -195,8 +195,8 @@
  1.176 			</xsl:call-template>
  1.177 		</xsl:if>
  1.178 	</xsl:template>
  1.179 -	
  1.180 -	
  1.181 +
  1.182 +
  1.183 	<!-- Ve třetím kole smažeme prázdné mešuge odstavce. -->
  1.184 	<xsl:template mode="třetíKolo" match="o:odstavec[
  1.185 		count(child::node()) = 0 
  1.186 @@ -209,7 +209,7 @@
  1.187 			matches(text(), '^\s*$')
  1.188 		)
  1.189 		]">
  1.190 -		<xsl:text> </xsl:text>	
  1.191 +		<xsl:text> </xsl:text>
  1.192 	</xsl:template>
  1.193 	<!-- Převedeme z <o:odstavec/> na <p/> -->
  1.194 	<xsl:template match="o:odstavec" mode="třetíKolo">
  1.195 @@ -224,6 +224,6 @@
  1.196 	<xsl:template match="*" mode="třetíKolo">
  1.197 		<xsl:copy-of select="."/>
  1.198 	</xsl:template>
  1.199 -	
  1.200 -	
  1.201 +
  1.202 +
  1.203 </xsl:stylesheet>