Podpora Markdown syntaxe
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun Nov 06 00:08:05 2011 +0100 (2011-11-06)
changeset 1164ddc1020a154
parent 115 e5bfc969d41f
child 117 79ce65d63cce
Podpora Markdown syntaxe
na začátek odesílané zprávy stačí přidat:
#!markdown
a zpráva se pak prožene Markdown procesorem (spouštěno přes sudo pod jiným uživatelem)
a pak teprve přes standardní XSL transformaci.

1) Vytvořit uživatele a skupinu markdown

2) Do /etc/sudoers přidat:
Cmnd_Alias MARKDOWN = /usr/bin/markdown
%markdown ALL = (%markdown) NOPASSWD : MARKDOWN

3) Uivatele, pod kterým běží NNTP démon, přidat do skupiny markdown
helpers/mimeXhtmlPart.xsl
src/org/sonews/storage/DrupalMessage.java
   1.1 --- a/helpers/mimeXhtmlPart.xsl	Sat Nov 05 00:06:09 2011 +0100
   1.2 +++ b/helpers/mimeXhtmlPart.xsl	Sun Nov 06 00:08:05 2011 +0100
   1.3 @@ -130,6 +130,7 @@
   1.4 		</blockquote>
   1.5 	</xsl:template>
   1.6 	
   1.7 +	
   1.8 	<!-- Tučné písmo -->
   1.9 	<xsl:template match="h:b">
  1.10 		<strong>
  1.11 @@ -137,6 +138,7 @@
  1.12 		</strong>
  1.13 	</xsl:template>
  1.14 	
  1.15 +	
  1.16 	<!-- Skloněné písmo -->
  1.17 	<xsl:template match="h:i">
  1.18 		<em>
  1.19 @@ -145,6 +147,12 @@
  1.20 	</xsl:template>
  1.21 	
  1.22 	
  1.23 +	<!-- Markdown dává do pre ještě code – to ale nepotřebujeme, stačí nám pre a v něm rovnou text -->
  1.24 +	<xsl:template match="h:pre[h:code]">
  1.25 +		<pre><xsl:apply-templates select="h:code/node()"/></pre>
  1.26 +	</xsl:template>
  1.27 +	
  1.28 +	
  1.29 	<!--
  1.30 		Další povolené značky (jejich případné atributy zahodíme).
  1.31 		Ostatní elementy odfiltrujeme (zbude z nich jen text). 
   2.1 --- a/src/org/sonews/storage/DrupalMessage.java	Sat Nov 05 00:06:09 2011 +0100
   2.2 +++ b/src/org/sonews/storage/DrupalMessage.java	Sun Nov 06 00:08:05 2011 +0100
   2.3 @@ -71,6 +71,11 @@
   2.4  */
   2.5 public class DrupalMessage extends MimeMessage {
   2.6 
   2.7 +	/**
   2.8 +	 * If body of message posted by user through NNTP starts with this text,
   2.9 +	 * it will be treated as formated text in Markdown syntax.
  2.10 +	 */
  2.11 +	private static final String MARKDOWN_HEADER = "#!markdown\r\n";
  2.12 	private static final Logger log = Logger.getLogger(DrupalMessage.class.getName());
  2.13 	private static final String MESSAGE_ID_HEADER = "Message-ID";
  2.14 	private static final String CRLF = "\r\n";
  2.15 @@ -266,6 +271,33 @@
  2.16 	}
  2.17 
  2.18 	/**
  2.19 +	 * Converts markdown to XHTML.
  2.20 +	 * @param markdown text in Markdown syntax
  2.21 +	 * @return XHTML document (with html/body elements)
  2.22 +	 * @throws StorageBackendException when markdown proces returned any errors 
  2.23 +	 * (other exceptions are thrown when afterwards XHTML validation fails).
  2.24 +	 */
  2.25 +	private String readXhtmlTextMarkdown(String markdown) throws TransformerException, IOException, ParserConfigurationException, SAXException, StorageBackendException {
  2.26 +		Runtime r = Runtime.getRuntime();
  2.27 +		Process p = r.exec(new String[]{"sudo", "-u", "markdown", "/usr/bin/markdown"});
  2.28 +
  2.29 +		PrintStream processInput = new PrintStream(p.getOutputStream());
  2.30 +		processInput.print(markdown);
  2.31 +		processInput.close();
  2.32 +
  2.33 +		String errors = streamToString(p.getErrorStream());
  2.34 +		String htmlFragment = streamToString(p.getInputStream());
  2.35 +
  2.36 +		if (errors.length() == 0) {
  2.37 +			String htmlDocument = makeSimpleXHTML(htmlFragment);
  2.38 +			String xhtmlDocument = readXhtmlText(htmlDocument, null, -1, null, null, null);
  2.39 +			return xhtmlDocument;
  2.40 +		} else {
  2.41 +			throw new StorageBackendException("Error while transforming Markdown to XHTML: " + errors);
  2.42 +		}
  2.43 +	}
  2.44 +
  2.45 +	/**
  2.46 	 * Does not parse XML works just with text.
  2.47 	 * @param body XHTML fragment that should be put between &lt;body&gt; and &lt;/body&gt;
  2.48 	 * @return simple XHTML document (body wrapped in html and body tags)
  2.49 @@ -503,13 +535,21 @@
  2.50 		try {
  2.51 			Object c = getContent();
  2.52 			if (isMimeType("text/plain") && c instanceof String) {
  2.53 -				String xhtml = readXhtmlText(
  2.54 -						(String) c,
  2.55 -						getSubject(),
  2.56 -						getParentID(),
  2.57 -						null,
  2.58 -						null,
  2.59 -						null);
  2.60 +				String inputText = (String) c;
  2.61 +				String xhtml;
  2.62 +
  2.63 +				if (inputText.startsWith(MARKDOWN_HEADER)) {
  2.64 +					xhtml = readXhtmlTextMarkdown(inputText.substring(MARKDOWN_HEADER.length()));
  2.65 +				} else {
  2.66 +
  2.67 +					xhtml = readXhtmlText(
  2.68 +							inputText,
  2.69 +							getSubject(),
  2.70 +							getParentID(),
  2.71 +							null,
  2.72 +							null,
  2.73 +							null);
  2.74 +				}
  2.75 				return makeFragmentXHTML(xhtml);
  2.76 			} else {
  2.77 				throw new StorageBackendException("Only text/plain messages are supported for now – post it as plain text please.");