Oprava kódování češtiny v komentářích
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat Feb 28 17:10:53 2009 +0100 (2009-02-28)
changeset 229fb34084b12
parent 1 41e8def54cbd
child 3 74211841e25c
Oprava kódování češtiny v komentářích
java/JFTable/src/cz/frantovo/gui/tabulky/JTable.java
java/JFTable/src/cz/frantovo/gui/tabulky/TableSorterModel.java
   1.1 --- a/java/JFTable/src/cz/frantovo/gui/tabulky/JTable.java	Sat Feb 28 16:57:28 2009 +0100
   1.2 +++ b/java/JFTable/src/cz/frantovo/gui/tabulky/JTable.java	Sat Feb 28 17:10:53 2009 +0100
   1.3 @@ -8,23 +8,23 @@
   1.4 import javax.swing.table.TableModel;
   1.5 
   1.6 /**
   1.7 - * Tahle t��da umo��uje jednoduch�m zp�sobem p�idat va�im tabulk�m funkci
   1.8 - * �azen�. Sta�� ve va�� t��d� nahradit: <br>
   1.9 - * "import javax.swing.JTable;" <br>
  1.10 - * t�mto importem: " import cz.frantovo.gui.tabulky.JTable;<br>
  1.11 - * <br>
  1.12 - * Pomoc� kl�vesy ctrl jde �adit podle v�ce sloupc�" <br>
  1.13 - * <br>
  1.14 - * Tak� p�id�v� funkci zobrazov�n� tooltipu (zobrazuje obsah bu�ky)
  1.15 + * <p>Tato třída umožňuje jednoduchým způsobem přidat vašim tabulkám funkci
  1.16 + * řazení. Stačí ve vaší třídě nahradit: <br>
  1.17 + * "import javax.swing.JTable;"<br>
  1.18 + * tímto importem: "import cz.frantovo.gui.tabulky.JTable;"<br>
  1.19 + * </p>
  1.20 + * <p>Pomocí klávesy ctrl jde řadit podle více sloupců</p>
  1.21 + * <p>Také přidává funkci zobrazování tooltipu (zobrazuje obsah buňky)</p>
  1.22  * 
  1.23 - * Proto�e t��d�c� model a skute�n� model obsahuj� ��dky v jin�m po�ad�,<br>
  1.24 - * je pot�eba p�epo��tat index z�skan� metodou getSelectedRow() na index ve skute�n�m modelu<br>
  1.25 - * <br>
  1.26 - * k tomu slou�� tento postup:<br>
  1.27 - * int r = jTable1.getSelectedRow();<br>
  1.28 - * int rr = ((TableSorterModel)tabulka.getModel()).modelIndex(r);<br>
  1.29 - * <br> 
  1.30 - * rr je potom index ��dku ve skute�n�m modelu. * 
  1.31 + * <p>Protože třídící model a skutečný model obsahují řádky v jiném pořadí,
  1.32 + * je potřeba přepočítat index získaný metodou getSelectedRow() na index ve skutečném modelu</p>
  1.33 + * <p>
  1.34 + * k tomu sloužá tento postup:</p>
  1.35 + * <pre>
  1.36 + * int r = jTable1.getSelectedRow();
  1.37 + * int rr = ((TableSorterModel)tabulka.getModel()).modelIndex(r);
  1.38 + * </pre>
  1.39 + * <p>rr je potom index řádku ve skutečném modelu.</p>
  1.40  * 
  1.41  * @author František Kučera
  1.42  */
  1.43 @@ -43,15 +43,15 @@
  1.44         return showTooltips;
  1.45     }
  1.46 
  1.47 -    /** Nastavuje, zda se maj� zobrazovat tooltipy zobrazuj�c� obsah bu�ky */
  1.48 +    /** Nastavuje, zda se mají zobrazovat tooltipy zobrazující obsah buňky */
  1.49     public void setShowTooltips (boolean showTooltips)
  1.50     {
  1.51         this.showTooltips = showTooltips;
  1.52     }
  1.53 
  1.54     /**
  1.55 -     * Nastav� TableModel a zabal� ho do TableSorterModelu, tabulka t�m
  1.56 -     * z�sk� schopnost �azen� ��dk�
  1.57 +     * Nastaví TableModel a zabalí ho do TableSorterModelu, tabulka tím
  1.58 +     * získá schopnost řazení řádků
  1.59      */
  1.60   @Override
  1.61     public void setModel (TableModel dataModel)
  1.62 @@ -65,7 +65,7 @@
  1.63     }
  1.64 
  1.65     /**
  1.66 -     * @return TableModel, kter� obsahuje data. Nen� tedy zabalen do
  1.67 +     * @return TableModel, která obsahuje data. Není tedy zabalen do
  1.68      *     TableSorterModelu
  1.69      */
  1.70     public TableModel getRealTableModel ()
  1.71 @@ -74,8 +74,8 @@
  1.72     }
  1.73 
  1.74     /**
  1.75 -     * @return TableSorterModel, kter� obaluje skute�n� TableModel, kter�
  1.76 -     *     obsahuje data. TableSorterModel slou�� pouze k �azen� polo�ek
  1.77 +     * @return TableSorterModel, který obaluje skutečný TableModel, který
  1.78 +     *     obsahuje data. TableSorterModel slouží pouze k řazení položek
  1.79      */
  1.80   @Override
  1.81     public TableModel getModel ()
  1.82 @@ -84,8 +84,8 @@
  1.83     }
  1.84 
  1.85     /**
  1.86 -     * Pokud je nastaveno showTooltips, zobrazuje v tooltipu obsah bu�ky pod
  1.87 -     * my�� (hod� se, pokud je obsah bu�ky p��li� dlouh�). Pokud bu�ka
  1.88 +     * Pokud je nastaveno showTooltips, zobrazuje v tooltipu obsah buňky pod
  1.89 +     * myší (hodí se, pokud je obsah buňky příliš dlouhý). Pokud buňka
  1.90      * obsahuje ImageIcon, pak tooltip zobrazuje ImageIcon.getDescription()
  1.91      */
  1.92   @Override
   2.1 --- a/java/JFTable/src/cz/frantovo/gui/tabulky/TableSorterModel.java	Sat Feb 28 16:57:28 2009 +0100
   2.2 +++ b/java/JFTable/src/cz/frantovo/gui/tabulky/TableSorterModel.java	Sat Feb 28 17:10:53 2009 +0100
   2.3 @@ -26,18 +26,17 @@
   2.4 import javax.swing.table.TableModel;
   2.5 
   2.6 /**
   2.7 - * Tato t��da p�id�v� tabulce funk�nost �azen� podle v�ce sloupc�. Skute�n�
   2.8 - * model obsahuj�c� data sta�� obalit touto t��dou + je pot�eba nastavit:
   2.9 - * tableSorterModel.setTableHeader(table.getTableHeader());<br>
  2.10 - * <br>
  2.11 - * Jednodu��� ale je pou��vat t��du cz.ebanka.util.table.JTable, kter� v�echno
  2.12 - * �e�� za v�s. <br>
  2.13 - * <br>
  2.14 - * Tento TableSorterModel je zalo�en na p�vodn�m TableSorter od autor�: Philip
  2.15 - * Milne, Brendon McLean, Dan van Enckevort a Parwinder Sekhon. <br>
  2.16 - * <br>
  2.17 - * J� jsem p�idal hez�� grafick� �ipky v z�hlav� tabulky
  2.18 + * <p>Tato třída přidává tabulce funkčnost řazení podle více sloupců. Skutečný
  2.19 + * model obsahující data stačí obalit touto třídou + je potřeba nastavit:
  2.20 + * tableSorterModel.setTableHeader(table.getTableHeader());</p>
  2.21  * 
  2.22 + * <p>Jednodušší ale je používat třídu cz.frantovo.gui.tabulky.JFTable, která všechno
  2.23 + * udělá za vás. </p>
  2.24 + * 
  2.25 + * <p>Tento TableSorterModel je založen na původním TableSorter od autorů: Philip
  2.26 + * Milne, Brendon McLean, Dan van Enckevort a Parwinder Sekhon.</p>
  2.27 + *
  2.28 + * <p>Já jsem přidal hezčí grafické šipky v záhlaví tabulky</p>
  2.29  * 
  2.30  * @author František Kučera
  2.31  */