Hibernate JPA funguje! Na webu se zobrazuje seznam cílů načtený z databáze: JSP → Webová beana → EJB → JPA → Hibernate → PostgreSQL
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100 (2009-03-14)
changeset 458552ccfe6c8
parent 3 769816825525
child 5 cd25a845d256
Hibernate JPA funguje! Na webu se zobrazuje seznam cílů načtený z databáze: JSP → Webová beana → EJB → JPA → Hibernate → PostgreSQL
Jen pozor na správné typy: typ v mapovacím .hbm.xml souboru musí odpovídat typu v databázi, jinak by se aplikace ani nedeploynula
a zároveň musíme mít stejný typ v DTO – jinak aplikace padá (při otevření stránky).
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-lib/src/cz/frantovo/hibernateDemo1/dto/Cil.java
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo/preklady.properties
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo/preklady_cs.properties
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo/preklady_en.properties
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/SeznamCilu.java
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/preklady.properties
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/preklady_cs.properties
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/preklady_en.properties
java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/web/WEB-INF/casti/seznamCilu.jspx
java/HibernateDemo1/nbproject/project.properties
   1.1 --- a/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-lib/src/cz/frantovo/hibernateDemo1/dto/Cil.java	Sat Mar 14 22:55:11 2009 +0100
   1.2 +++ b/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-lib/src/cz/frantovo/hibernateDemo1/dto/Cil.java	Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100
   1.3 @@ -9,16 +9,16 @@
   1.4 public class Cil implements Serializable {
   1.5 
   1.6   private static final long serialVersionUID = 3789654950408517499L;
   1.7 -  private int id;
   1.8 +  private long id;
   1.9   private String nazev;
  1.10   private String url;
  1.11 
  1.12 
  1.13 -  public int getId() {
  1.14 +  public long getId() {
  1.15     return id;
  1.16   }
  1.17 
  1.18 -  public void setId(int id) {
  1.19 +  public void setId(long id) {
  1.20     this.id = id;
  1.21   }
  1.22 
   2.1 --- a/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo/preklady.properties	Sat Mar 14 22:55:11 2009 +0100
   2.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.3 @@ -1,1 +0,0 @@
   2.4 -preklady_cs.properties
   2.5 \ No newline at end of file
   3.1 --- a/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo/preklady_cs.properties	Sat Mar 14 22:55:11 2009 +0100
   3.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.3 @@ -1,2 +0,0 @@
   3.4 -nazev=HibernateDemo1
   3.5 -jazyk=\u010De\u0161tina
   4.1 --- a/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo/preklady_en.properties	Sat Mar 14 22:55:11 2009 +0100
   4.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.3 @@ -1,2 +0,0 @@
   4.4 -nazev=HibernateDemo1
   4.5 -jazyk=angli\u010Dtina
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/SeznamCilu.java	Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100
   5.3 @@ -0,0 +1,38 @@
   5.4 +package cz.frantovo.hibernateDemo1;
   5.5 +
   5.6 +import cz.frantovo.hibernateDemo1.CilDAORemote;
   5.7 +import cz.frantovo.hibernateDemo1.dto.Cil;
   5.8 +import java.util.Collection;
   5.9 +import java.util.logging.Level;
  5.10 +import java.util.logging.Logger;
  5.11 +import javax.naming.Context;
  5.12 +import javax.naming.InitialContext;
  5.13 +import javax.naming.NamingException;
  5.14 +
  5.15 +/**
  5.16 + * Webová Beana pro zobrazení seznamu cílů.
  5.17 + * Volá EJB, které tento seznam získá z databáze
  5.18 + * @author fiki
  5.19 + */
  5.20 +public class SeznamCilu {
  5.21 +
  5.22 +  private CilDAORemote cilDAO;
  5.23 +  private static final Logger log = Logger.getLogger(SeznamCilu.class.getSimpleName());
  5.24 +
  5.25 +  public Collection<Cil> getCile() {
  5.26 +    return lookupCilDAO().getCile();
  5.27 +  }
  5.28 +
  5.29 +  private CilDAORemote lookupCilDAO() {
  5.30 +    if (cilDAO == null) {
  5.31 +      try {
  5.32 +        Context c = new InitialContext();
  5.33 +        cilDAO = (CilDAORemote) c.lookup("cz.frantovo.hibernateDemo1.CilDAORemote");
  5.34 +      } catch (NamingException e) {
  5.35 +        log.log(Level.SEVERE, "Chyba při hledání CilDAO", e);
  5.36 +        throw new RuntimeException(e);
  5.37 +      }
  5.38 +    }
  5.39 +    return cilDAO;
  5.40 +  }
  5.41 +}
   6.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   6.2 +++ b/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/preklady.properties	Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100
   6.3 @@ -0,0 +1,1 @@
   6.4 +preklady_cs.properties
   6.5 \ No newline at end of file
   7.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   7.2 +++ b/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/preklady_cs.properties	Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100
   7.3 @@ -0,0 +1,2 @@
   7.4 +nazev=HibernateDemo1
   7.5 +jazyk=\u010De\u0161tina
   8.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   8.2 +++ b/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/preklady_en.properties	Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100
   8.3 @@ -0,0 +1,2 @@
   8.4 +nazev=HibernateDemo1
   8.5 +jazyk=angli\u010Dtina
   9.1 --- a/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/web/WEB-INF/casti/seznamCilu.jspx	Sat Mar 14 22:55:11 2009 +0100
   9.2 +++ b/java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/web/WEB-INF/casti/seznamCilu.jspx	Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100
   9.3 @@ -1,6 +1,24 @@
   9.4 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   9.5 -<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page" version="2.0">
   9.6 +<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
   9.7 +     xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
   9.8 +     xmlns:f="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions"
   9.9 +     version="2.0">
  9.10 
  9.11 -  <p>ahoj</p>
  9.12 +  <jsp:useBean class="cz.frantovo.hibernateDemo1.SeznamCilu" id="seznamCilu" scope="request"/>
  9.13 +
  9.14 +  <ul>
  9.15 +    <c:forEach var="c" items="${seznamCilu.cile}">
  9.16 +      <li>
  9.17 +        <c:choose>
  9.18 +          <c:when test="${c.url == null}">
  9.19 +            <c:out value="${c.nazev}"/>
  9.20 +          </c:when>
  9.21 +          <c:otherwise>
  9.22 +            <a href="${f:escapeXml(c.url)}"><c:out value="${c.nazev}"/></a>
  9.23 +          </c:otherwise>
  9.24 +        </c:choose>
  9.25 +      </li>
  9.26 +    </c:forEach>
  9.27 +  </ul>
  9.28 
  9.29 </jsp:root>
  10.1 --- a/java/HibernateDemo1/nbproject/project.properties	Sat Mar 14 22:55:11 2009 +0100
  10.2 +++ b/java/HibernateDemo1/nbproject/project.properties	Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100
  10.3 @@ -4,7 +4,7 @@
  10.4 client.module.uri=HibernateDemo1-war
  10.5 client.urlPart=
  10.6 debug.classpath=${javac.classpath}::${jar.content.additional}:${run.classpath}
  10.7 -display.browser=true
  10.8 +display.browser=false
  10.9 dist.dir=dist
  10.10 dist.jar=${dist.dir}/${jar.name}
  10.11 j2ee.appclient.mainclass.args=-client ${dist.jar} ${j2ee.appclient.tool.args}
  10.12 @@ -28,4 +28,5 @@
  10.13 reference.HibernateDemo1-ejb.dist-ear=${project.HibernateDemo1-ejb}/dist/HibernateDemo1-ejb.jar
  10.14 reference.HibernateDemo1-war.dist-ear=${project.HibernateDemo1-war}/dist/HibernateDemo1-war.war
  10.15 resource.dir=setup
  10.16 +run.classpath=
  10.17 source.root=.