java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/java/cz/frantovo/hibernateDemo1/preklady.properties
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100 (2009-03-14)
changeset 4 58552ccfe6c8
permissions lrwxrwxrwx
Hibernate JPA funguje! Na webu se zobrazuje seznam cílů načtený z databáze: JSP → Webová beana → EJB → JPA → Hibernate → PostgreSQL
Jen pozor na správné typy: typ v mapovacím .hbm.xml souboru musí odpovídat typu v databázi, jinak by se aplikace ani nedeploynula
a zároveň musíme mít stejný typ v DTO – jinak aplikace padá (při otevření stránky).
franta-hg@4
     1
preklady_cs.properties