java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/web/WEB-INF/casti/seznamCilu.jspx
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat Mar 14 23:15:33 2009 +0100 (2009-03-14)
changeset 4 58552ccfe6c8
parent 3 769816825525
permissions -rw-r--r--
Hibernate JPA funguje! Na webu se zobrazuje seznam cílů načtený z databáze: JSP → Webová beana → EJB → JPA → Hibernate → PostgreSQL
Jen pozor na správné typy: typ v mapovacím .hbm.xml souboru musí odpovídat typu v databázi, jinak by se aplikace ani nedeploynula
a zároveň musíme mít stejný typ v DTO – jinak aplikace padá (při otevření stránky).
franta-hg@3
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@4
   2
<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
franta-hg@4
   3
     xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
franta-hg@4
   4
     xmlns:f="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions"
franta-hg@4
   5
     version="2.0">
franta-hg@3
   6
franta-hg@4
   7
  <jsp:useBean class="cz.frantovo.hibernateDemo1.SeznamCilu" id="seznamCilu" scope="request"/>
franta-hg@4
   8
franta-hg@4
   9
  <ul>
franta-hg@4
  10
    <c:forEach var="c" items="${seznamCilu.cile}">
franta-hg@4
  11
      <li>
franta-hg@4
  12
        <c:choose>
franta-hg@4
  13
          <c:when test="${c.url == null}">
franta-hg@4
  14
            <c:out value="${c.nazev}"/>
franta-hg@4
  15
          </c:when>
franta-hg@4
  16
          <c:otherwise>
franta-hg@4
  17
            <a href="${f:escapeXml(c.url)}"><c:out value="${c.nazev}"/></a>
franta-hg@4
  18
          </c:otherwise>
franta-hg@4
  19
        </c:choose>
franta-hg@4
  20
      </li>
franta-hg@4
  21
    </c:forEach>
franta-hg@4
  22
  </ul>
franta-hg@3
  23
franta-hg@3
  24
</jsp:root>