2012-01-08 František Kučera Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti. v0.3
2012-01-08 František Kučera Zjednodušení šablony stránka.xsl (přesun šablon do stránka-společné.xsl) #8.
2012-01-08 František Kučera Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
2012-01-08 František Kučera Added signature for changeset 5be21d1ef5f8
2012-01-08 František Kučera Added signature for changeset b81b96475fe0
2012-01-07 František Kučera Added tag v0.2 for changeset 5be21d1ef5f8
2012-01-07 František Kučera Added tag v0.1 for changeset b81b96475fe0
2012-01-07 František Kučera Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
2012-01-07 František Kučera Tabulky #15: data tabulky můžeme načítat i ze souboru + můžeme určit oddělovač.
2012-01-07 František Kučera Diagramy #13: diagramy ve zvláštní složce zatím nebudou..
2012-01-07 František Kučera Diagramy #13: diagramy se ukládají do zvláštní složky. Funguje, ale zprasené. TODO: vylepšit.
2012-01-07 František Kučera Diagramy #13: číslování v rámci stránky + u diagramů ze souboru použijeme název souboru se zadáním.
2012-01-07 František Kučera Odkazy #16: oprava chyby: Zachováme pouze povolené atributy.
2012-01-07 František Kučera diagram: středníky, drobnosti
2012-01-07 František Kučera Antovská úloha pro zobrazení výstupu ve www prohlížeči.
2012-01-07 František Kučera Odkazy #16: podpora odkazů na Javadoc.
2012-01-07 František Kučera odsazení, drobnosti
2012-01-07 František Kučera Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-07 František Kučera Licence: informace o licenci při spuštění programu.
2012-01-07 František Kučera přidání odkazů a zdrojáků do nabídky
2012-01-07 František Kučera Šachy :-)
2012-01-07 František Kučera odkaz #16 na RFCčko musí být číselný
2012-01-07 František Kučera Odkazy – jen dokumentační komentáře.
2012-01-07 František Kučera Diagramy #13: lepší alt u obrázku.
2012-01-07 František Kučera Odkazy #16: podpora Wikipedie
2012-01-07 František Kučera Makro pro odkazy #16 – Trac, Seznam, Google, RFC
2012-01-06 František Kučera Diagramy #13: možnost načítání ze souboru.
2012-01-06 František Kučera Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
2012-01-05 František Kučera Tabulek #15: více tabulátorů.
2012-01-05 František Kučera Pro tvorbu tabulek #15 se bude používat tabulátor (místo středníku).
2012-01-05 František Kučera Tabulky #15 – přidán CSS stín.
2012-01-05 František Kučera Přidáno varování při použití výchozího UUID (pro agregované výstupy).
2012-01-05 František Kučera Možnost vkládat jednoduché tabulky #15
2012-01-05 František Kučera Přidáno upozornění, že se vycpávkový text #14 stahuje ze Sítě.
2012-01-05 František Kučera Makro pro vycpávkový text #14: první verze, při každém generování se stahuje ze Sítě.
2012-01-05 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12: zdrojáky ze souborů budeme načítat už v XSLT ne až v Javě.
2011-12-31 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: černá barva místo výchozí u popisky odkazu.
2011-12-31 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: externí zdrojáky v <m:pre/> s atributem odkaz="ano" budou mít odkaz na stažení souboru.
2011-12-31 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
2011-09-13 František Kučera Netbeans: antovské úlohy do nabídky v NB.
2011-09-13 František Kučera Netbeans projekt + refaktorování Javového kódu (první krok).
2011-09-13 František Kučera Wiki syntaxe #7 – základ, podpora Markdown syntaxe.
2011-08-23 František Kučera drobnosti #12 #13 v0.2
2011-08-23 František Kučera zjednodušení a zpřehlednění kódu diagramu #13
2011-08-23 František Kučera jen formátování
2011-08-23 František Kučera Diagramy #13 – drobná vylepšení.
2011-08-23 František Kučera Diagramy #13 – první verze, celkem funguje.
2011-08-22 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12 – prakticky hotové.
2011-08-22 František Kučera #12 konstanty příkazů + chybová hláška u which.
2011-08-22 František Kučera #12 Informace o jazyku v XHTML komentáři.
2011-08-22 František Kučera #12 Lepší ošetření chyb – vypíšeme varování a na výstup vložíme původní text bez zvýraznění syntaxe.
2011-08-22 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12 – začátek.
2011-07-06 František Kučera Oprava časové zóny. TODO: pozor na změnu letního času
2011-07-06 František Kučera Seznam všech stránek formou odstavců.
2011-07-06 František Kučera Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
2011-07-06 František Kučera zkouška interního odkazu
2011-07-06 František Kučera lepší závislosti antovských úloh
2011-07-06 František Kučera drobnosti
2011-07-06 František Kučera Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
2011-04-30 František Kučera Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8 v0.1