%C5%A1ablona/syntaxe.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-08 Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.
2012-01-08 Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2011-08-22 Zvýrazňování syntaxe #12 – prakticky hotové.