%C5%A1ablona/seznam.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2011-07-06 Oprava časové zóny. TODO: pozor na změnu letního času
2011-07-06 Seznam všech stránek formou odstavců.
2011-07-06 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky