%C5%A1ablona/rss.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2011-04-30 Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
2011-04-03 Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2
2011-04-03 RSS agregace, #2