%C5%A1ablona/makra.xsl
17 months ago fix license version: GNU GPLv3
2012-01-14 Lepší odsazení, tabulátory.
2012-01-07 Licence: informace o licenci v každém souboru.
2012-01-07 odkaz #16 na RFCčko musí být číselný
2012-01-06 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
2011-04-30 Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8