.hgignore
2012-01-06 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
2011-12-31 Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
2011-07-06 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
2011-04-02 základ, první verze